Aki Lindén: Turun tulee harkita investointejaan tarkkaan

Julkaistu: 05.10.2020

Kuntien talous on suurissa vaikeuksissa. Tämä on tilanne myös Turussa. Tilanne on pitkän ”kehityksen” seurausta. Koronakriisi on aiheuttanut äkillisen pahenemisen. Marinin hallitus on päättänyt tukea kuntia suuremmilla taloudellisilla panostuksilla kuin mikään hallitus koskaan. Tämäkään ei silti riitä. Myös kuntien itsensä on tehtävä kaikki mahdollinen vaikean tilanteen korjaamiseksi. Kunta on asukkaitaan varten, mutta asukkaat myös maksavat kuntien toiminnan. Siksi kuntien palvelutuotannon tulee olla tehokasta ja investoinnit tulee tarkkaan harkita.

Kunnilla on erilaisia investointeja. Korvausinvestoinneilla korvataan loppuun käytetty laite, kone, rakennus tai toimitila uudella. Nämä ovat usein välttämättömiä investointeja. Niiden laiminlyönti on tyhmää ja maksaa enemmän. Tuottavuusinvestointi tarkoittaa investointia, jolla palvelun tuotanto muuttuu aikaisempaa edullisemmaksi tai aikaisemmilla kuluilla saadaan parempaa palvelua. Erityisesti näitä investointeja tulee pyrkiä tekemään.

Oma ryhmänsä ovat palveluiden laatua parantavat tai niiden määrää lisäävät investoinnit. Ne ovat sitä ”hyvää” jota asukkaat päättäjiltä odottavat: lisää tiloja vanhuksien hoitoon, lisää tiloja kulttuurille, paremmat ( = laadukkaammat) koulutilat, yhden hengen potilashuoneet sairaaloihin jne.

Tiukan talouden aikana joudutaan nämä ”hyvät” asiat laittamaan tärkeysjärjestykseen. Kaikkea ei voida toteuttaa. On arvioitava paljonko rahaa on käytettävissä pakollisten korvausinvestointien ja palveluiden tuottavuutta parantavien investointien jälkeen. Kun tämä arvio on tehty, laitetaan hankkeet tärkeysjärjestykseen sen perusteella mikä merkitys niillä on kaupungin asukkaiden elämälle ja tärkeimmille tarpeille. 

 

Aki Linden

Turun pormestariehdokas (sd)

Kansanedustaja, lääketieteen tohtori