Eija Raunio: Gerokoutsit tarvitsevat lisää aikaa iäkkäille asiakkailleen

Julkaistu: 01.12.2020

Turku on kouluttanut lähihoitajia gerokoutseiksi, joiden tehtävänä on ikäihmisten liikuntakyvyn ylläpito. Tarkoituksena on, että he vastaavat fysioterapeuttien laatimien kuntoutus- sekä kunnon ylläpitosuunnitelmien toteutumisesta.

Kyse on todella tärkeästä ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisestä, jolla onnistuessaan säästettäisiin myös rahaa.

Kun akuutti sairaus romahduttaa toimintakyvyn, niin pelkkä sairauden hoito ei riitä, vaan tarvitaan toimintakyvyn palauttavaa kuntoutusta.

No, mikä sitten on ongelmana, kun on jo panostettu ammattilaisten koulutukseen, ja tuntuvasti? Yhden hoitajan kouluttamisen gerokoutsiksi kerrotaan maksaneen 6000 euroa ja heitä on koulutettu noin 100 henkeä, eli siihen on nyt panostettu noin 600 000 euroa.

Ongelma piileekin siinä, että esimerkiksi kotihoidon hoitajille ei resursoida työaikaa tehtävän hoitamiseen. Heille annetaan usein vain 15 minuuttia aikaa yhteen kotikäyntiin, joten jokainen ymmärtää, että siinä ajassa ei hidasta ikäihmistä paljon aktivoida, vaan tehtävät hoidetaan itse pikaisesti.

Puuro mikroon, lääkkeet asiakkaalle, roskat mennessä roskikseen. Ja tämän ajan asiakas istuu passiivisena paikallaan ja taantuu lisää. Sama kiire on hoitolaitoksissa.

Ikäihmiset säilyttäisivät toimintakykynsä aktiivisella toiminnalla.

Jos aikaa olisi vaikka 10 minuuttia enemmän, niin hoitaja voisi valvoa, kun asiakas vie itse roskat roskikseen ja ylläpitää näin toimintakykyään. Saattaisi vessaan sen sijaan, että käyttää vaippoja. Kävelyttäisi ruokapöytään ja tukisi itsenäistä ruokailua sen sijaan, että veisi pyörätuolilla ja jopa syöttäisi.

Ikäihmiset säilyttäisivät toimintakykynsä aktiivisella toiminnalla. Uskon vahvasti, että tällä olisi myös hyvin myönteinen vaikutus heidän henkiseen hyvinvointiinsa. He pärjäisivät pidempään rakkaissa kodeissaan eivätkä tarvitsisi niin nopeasti kalliita laitospaikkoja.

Turku säästäisi resursoimalla riittävästi hoitokäynteihin, saisi koulutusinvestoinnilleen vastinetta, osoittaisi olevansa inhimillinen kotikunta, jossa myös ikäihmiset voivat hyvin.

Ja tiedän kyllä, että Turulla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida hoitajia. Heitä ei nykyisellään ole tarpeeksi, mutta uskoisin työn mielekkyyden lisääntymisen auttavan myös siihen ongelmaan.

EIJA RAUNIO

tarkastuslautakunnan jäsen

(sd)