Heinonen&Kärkkäinen: Nesteen "kultamunien" myynnistä luovuttava

Julkaistu: 01.08.2018

Marko Heinonen

Mika Kärkkäinen

Keskiviikkona 13.06.2018 uutisoitiin valtion myyneen 12,8 miljoonaa Neste Oyj yhtiön (Neste) osaketta 861 miljoonalla eurolla. Se tarkoitti noin 10 prosenttia valtion Nesteen omistuksesta ja noin 5 prosenttia koko Nesteen osakekannasta. Valtion omistusosuus laski kaupan myötä 49,7 prosentista 44,7 prosenttiin. Valtio oli valmistellut Nesteen omistusosuutensa pienentämistä jo ainakin kaksi vuotta. Hallitus oli hakenut ja saanut Eduskunnalta valtuuden pudottaa valtion omistusosuus Nesteessä 50,1 prosentista 33,4 prosenttiin.

 

Liiketalouden näkökulmasta Nesteen osakkeiden myynti muodostuisi kannattavaksi silloin, jos valtio onnistuisi sijoittamaan saamansa rahat Nestettä tuottavampaan kohteeseen. Kannattavaa se olisi myös silloin, jos valtio jonkin ajan päästä onnistuisi ostamaan myymänsä Nesteen osakkeet takaisin myyntihintaa halvemmalla. Kumpaakaan menettelyä valtiolta tuskin tullaan näkemään.

 

Nesteen markkina-arvo Helsingin pörssissä 06.06.2018 oli 18,00 miljardia euroa. Valtio omisti osakkeista 49,74 prosenttia, jolloin valtion omistuksen arvo oli 8,95 miljardia euroa. Nesteen osingonjako tilivuodelta 2017 oli 436 miljoonaa euroa eli noin 2,4 prosenttia markkina-arvosta. Mihin valtio rahaa tarvitseekin, se saa sitä lainattua tällä hetkellä varsin edullisesti. Suomen valtion 10 vuoden obligaation korko on vuoden 2015 alusta lähtien pysytellyt alle 1,0 prosentin tasolla. Valtiolle tulisi edullisemmaksi pitää Nesteen osakkeet ja ottaa lainaa. Valtion jopa kannattaisi lainata markkinoilta rahaa ja ostaa sillä lisää Nesteen osakkeita.

 

Suomessa valtionyhtiöillä on ollut tärkeä merkitys teollisuuden synnyttämisessä. Suomi on aina ollut pieni talousalue ja pääomaköyhä maa, jolla markkinaehtoisesti ei ole ollut voimavaroja tarpeeksi monipuolisen teollisuuden luomiseen. Neste toimii öljynjalostuksessa. Se on toimiala, jota Suomeen ei koskaan itsestään syntynyt. Öljynjalostusta saatiin rakennettua vain valtion varoin. Neste perustettiin vuonna 1948 turvaamaan Suomen öljyhuoltoa. Kun öljynjalostamot saatiin toimimaan, niiden läheisyyteen onnistuttiin synnyttämään menestyvää muoviteollisuutta. Parhaimmillaan Neste omisti öljylähteitä, öljytankkereita ja kemianteollisuutta ja oli Suomen teollisuuden lippulaiva. Nesteellä on edelleen tärkeitä tehtäviä Suomen teollisuudessa. Se on merkittävä toimija biopolttoaineiden kehittäjänä.

 

Neste on huoltovarmuuden kannalta Suomelle elintärkeä yhtiö. Öljyn saatavuus kriisiaikoina, käsittäen öljyn jalostuksen ja varastoinnin sekä kuljetuksen, on heikko. Öljyn varastointia ja kuljetusta voidaan ehkä toteuttaa valtion toimin. Öljynjalostusta voi kuitenkin harjoittaa vain siihen erikoistunut yhtiö, jolla on tarvittava teknologia jatkuvassa käytössään.

 

Hallitus kertoi pari vuotta sitten suunnitelmista siirtää osa valtion osakeomistuksista elokuussa 2016 perustettuun Valtion kehitysyhtiö Vake Oy yhtiöön (Vake), joka voisi myydä niitä ja sijoittaa rahat toisaalle. Neste mainittiin niiden yhtiöiden listalla, joiden osakkeita siirrettäisiin Vakeen. Vaken ensimmäinen tilikausi päättyi 31.12.2017, jolloin yhtiön tase oli noin 4,5 miljoonaa euroa. Se koostui kokonaisuudessaan rahoista ja pankkisaamisista. Ainakaan ensimmäisenä tilikautena ei tähän yhtiöön kovin suuria pääomia ollut kerrytetty. Valtion Nesteen osakkeistakin saamat rahat näyttävät menevän valtion budjetin jatkeeksi.

 

Suomen tulevaisuuden näkökulmasta valtion omaisuuden myyminen ja rahojen käyttäminen kulutukseen on huonoa toimintaa. Oikeampi menettely olisi pitää omistukset ja käyttää niistä saatavia osinkotuloja uusien yhtiöiden luomiseen ja rahoittamiseen tulevaisuuden toimialoille. Valtio voisi harjoittaa teollisten omistustensa avulla teollisuuspolitiikkaa, kuten muissa maissa tehdään. Äskettäin uutisoitiin, että Norjan valtion enemmistöomistuksessa oleva Kongsberg osti Rolls-Royce Marinen saaden haltuunsa merenkulun huipputeknologiaa.

 

Valtion pitääkin luopua aikeestaan myydä enempää Nesteen osakkeita. Päinvastoin valtion pitää ostaa takaisin äskettäin myymänsä Nesteen osakkeet, kunhan osakkeen kurssi on ensin sopivasti pudonnut. Kaupoista käteen jäävä voitto valtion tulee sijoittaa uusien tulevaisuuden yhtiöiden luomiseen. Nesteestä pitää jälleen kehittää kukoistava Suomen teollisuuden lippulaiva.

 

Marko Heinonen & Mika Kärkkäinen