Joni Lähteenmäki: Asiakasmitoitus 25 lapseen Turun lastensuojelun sosiaalityössä

Julkaistu: 31.05.2021

Joni Lähteenmäki

Turun Sanomissa oli tänään 31.5.2021 artikkeli Turun lastensuojelun sosiaalityön rekrytointiongelmista sekä huoli siitä, että miten saadaan yhdelle vaativimmista sosiaalityön tehtävistä varmistettua positiivinen vaikuttavuus ja laatu.

Kunnissa ja julkisuudessa on puhuttu jo vuosia sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön resurssien riittämättömyydestä. Sosiaalityöntekijät ovat myös ottaneet asiaan vahvasti kantaa. Tästä esimerkkinä on 1000 nimeä adressissa, jossa haluttiin tuoda lastensuojelun riittämättömät resurssit ja asiakasmitoituksen tärkeys esiin. Samaa keskustelua käydään vieläkin ja Turussa yhtenä ratkaisuna voisi olla, että asiakasmitoitus saadaan 25 lapseen Turun lastensuojelun sosiaalityössä.

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (417/2007).

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin Turussa vuoden 2019 aikana 6956 kappaletta. Turussa tehtiin vuonna 2019 joka kymmenennestä 0–17-vuotiaasta turkulaislapsesta lastensuojeluilmoitus ja 4,4 % turkulaisista lapsista tarvitsee lastensuojelun apua elämässään.

Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun laatusuosituksen mukaan lastensuojelun työntekijäresurssit suhteessa asiakasmääriin ovat yleisesti katsoen olleet riittämättömät ja lapsiasiavaltuutettu on todennut raporteissaan, että lastensuojelun asiakasmäärä täytyy rajoittaa 20–30 asiakkaaseen.

Turussa pitää panostaa entistä enemmän kaikkein haavoittuvimmassa olevien lasten auttamiseen ja Turun pitää jo ennen lakimuutoksia rajoittaa lastensuojelun avo-, sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityössä asiakasmäärän 25 lapseen työntekijää kohden sekä panostaa entistä vahvemmin sosiaalityön resursseihin. Samalla palkkausta pitää nostaa työn vaativuuden tasolle.

Joni Lähteenmäki

sosiaalityöntekijä, kuntavaaliehdokas