Koivusalo & Peltonen: Lapsiperheiden palvelut turvattava Martin alueella

Julkaistu: 21.06.2018

Mari-Elina Koivusalo

Viime töikseen ennen kesätauolle jäämistä Turun kaupunkiympäristölautakunta palautti valmisteluun Vilkkilänmäen asemakaavanmuutosesityksen, jonka lähtökohtana oli mahdollistaa muun muassa uuden päiväkotitontin muodostaminen Vilkkilänmäen puistoalueen reunalle. Palauttamista kannattivat Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten, Keskustan sekä Kokoomuksen edustajat.

 

Perusteluissa vaaditaan selvitystä keskustan ja Martin alueen mahdollisista vaihtoehtoisista päiväkotien sijainneista, sekä ohjeistetaan valmistelemaan kaavaehdotus, jossa Vilkkilänmäen päiväkodin kokoa pienennetään siten, että hoitopaikkojen määrä lasketaan 50-60 paikkaan. Nyt käsittelyssä ollut esitys olisi mahdollistanut viiden ryhmän eli maksimissaan sadan paikan päiväkodin.

 

Turussa on linjattu, että aivan pienimmistä varhaiskasvatusyksiköistä pyritään pikemminkin pääsemään eroon uusia investointeja suunniteltaessa, sillä ne eivät ole toiminnallisesti tai taloudellisesti järkeviä ylläpitää. Tulevaisuuden investointeja suunniteltaessa lähtökohdan tulisi olla minimissään noin satapaikkainen päiväkoti, mielellään isompikin.

 

Turun kaupungin kasvun edellytyksenä on se, että myös kasvavasta palveluntarpeesta huolehditaan. SDP pitää varhaiskasvatusta lähipalveluna, jota tulee toteuttaa mahdollisimman lähellä perheiden asuinpaikkaa. Kaupunki kasvaa sisäänpäin ja on yleisesti tunnistettu ja tulevaisuudessa vahvistuva trendi, että myös lapsiperheet haluavat yhä enenevissä määrin asua keskusta-alueella. Martissa on tällä hetkellä 440 päivähoitopaikkaa ja vuosikymmenen vaihtuessa tarve kasvaa yli 600:aan. Koko keskusta-aluetta vaivaa krooninen ja yhä paheneva pula päivähoitopaikoista. Paikkoja päiväkodeille ei Vilkkilänmäen lisäksi käytännössä ole.

 

Uusi päiväkoti sopisi erinomaisesti Vilkkilänmäen reunalle. Paikka on rauhallinen ja aivan Vilkkilänmäen virkistysalueen ja suositun Muumi-teemaisen leikkipuiston vieressä. Alueen läpi kulkeva kävely-yhteys Tapulikadulta Vilkkilänmäelle on ollut tarkoitus säilyttää, jolloin virkistysalueen yleinen käyttö ei vaikeudu. Myös luontoarvot on otettu huomioon, sillä asemakaavaan tulisi määräys siitä, että Vilkkilänmäen puistoalueen rakentamattomat osat tulee säilyttää luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina, ja että puiston alarinteillä tulee säilyttää puuston ja kasvillisuuden peitteisyys. Uusi päiväkoti sijoittuisi paikkaa, johon ei liity merkittäviä luontoarvoja.

 

Huomattava on, että Vilkkilänmäen päiväkoti ei sisälly tulevaan kymmenen vuoden investointiohjelmaan, vaan kaavamerkintä päiväkodille tulisi ns. varastoon. Mikäli keskusta-alueen jotkin muut päiväkotihankkeet kariutuisivat, voitaisiin tilannetta kuitenkin paikata aikaistamalla Vilkkilänmäen hanketta. Joka tapauksessa päiväkoti tarvitaan lähempänä 2030-lukua.

 

Lapsiperheiden palvelut tulee turvata kasvavalla keskustan ja Martin alueella pitkälle tulevaisuuteen.


 

Mari-Elina Koivusalo

Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja (sd.)

 

Petra Peltonen

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (sd.)

Petra Peltonen

Petra Peltonen