Mari-Elina Koivusalon valtuustopuhe Turun ilmastosuunnitelman raportista

Julkaistu: 21.09.2021

Arvoisa puheenjohtaja,

Vaikka pahoin pelkään, että maailma ei vieläkään tunnu täysin heräävän tähän olemassa olevaan ja ympärillämme näkyvään ilmastokriisiin siinä määrin kuin pitäisi, on meidän Turussa syytä olla ylpeitä. Täällä on herätty ja sen lisäksi laitettu toimeksi.

Usein täällä valtuustopuheissa harmittelemme, että milloin missäkin asiassa Turku alisuorittaa, ei pärjää tai ei osaa. Tässä meillä on nyt käsissämme raportti ja asia jonka me osaamme ja missä olemme parhaita. Ja josta voimme olla ylpeitä. Tästä Turku muualla Suomessa ja Euroopassakin jo tunnetaan: kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ja ennen kaikkea sen todeksi tekemisestä. Turku näyttää esimerkillään, että kaupungeilla on - niin halutetssaan- suuri merkitys ilmastokriisin torjunnassa.

Turku on nyt saavuttanut välitavoitteensa päästövahennyksissä etuajassa, mikä on upea asia. Päästöt on puolitettu vuoden 1990 tasosta. On kuitenkin todettava, että aluksi päästöjen vähentäminen lienee helpompaa, ja loppua kohti uusien vähennysten saavuttaminen vaikeutuu - mutta olemme silti hyvällä tiellä ja kaiken onnistuessa vuonna 2029 olemme ilmastoneutraali kaupunki.

Kuten raportissa todetaan, suurimmat päästövähennykset on saavutettu energiassa, erityisesti kaukolämmössä. Tässä on ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi samalla säästetty turkulaisten rahoja: kaikki olemme varmasti huomanneet esimerkiksi Helsingin energian suuret kaukolämmön hinnankorotukset, jotka johtuvat päästöoikeuksien ja kivihiilen kallistumisesta. Meillä Turussa ei moisia ongelmia ole, kun uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan jo 80% kaukolämmöstä. Tämä on hyvä muistaa myös silloin, kun jotkut tahot väittävät, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja uudet energiaratkaisut tulisivat kalliiksi tavalliselle kansalaiselle. Päinvastoin.

Myös tieliikenteen päästövähennykset vuodesta 1990 ovat jo lähes 30 prosenttia. Tämä on erinomainen saavutus ottaen huomioon, että esimerkiksi Euroopan tasolla liikenteen päästöjä ei ole kyetty vähentämään toisin kuin muilla sektoreilla. Kuitenkin, kun energiasektorilla päästöt vähenevät vieläkin paljon nopeammin, on tieliikenteestä kuitenkin tulossa suurin yksittäinen päästösektori meillä. Siksi tähän tulee jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota ja pohtia laajasti ratkaisuja siihen miten teemme likkumisesta kestävää. Turkulaisten houkuttelemisessa kävelyn ja pyöräilyn pariin ja joukkoliikenteen vetovoimaisuuden lisäämisessä meillä on vielä paljon tekemistä.

Kaupungin yhtiöt ovat tehneet ilmastotyössä erinomaista työtä ja kunnianhimon taso on ollut niissä korkealla.

Kaupunki-emo voisi myös olla tässä työssä näkyvämpi. Kun raportissa kerrotaan TYSin aurinkopaneeleista, en voi olla pohtimatta miksi niitä ei tule jokaisen kaupungin rakentaman uudisrakennuksen katolle. Esimerkkinä.

Se mitä tältä raportilta kaipaan, on konkretia. Tavoitteet on saavutettu ja hyvältä näyttää jatkossakin, todetaan. Mutta olisi hyvä, että meille esiteltäisiin paljon yksityiskohtaisemmin mistä päästövähennykset ovat tulleet, miten ne mitataan ja lasketaan. Ja mistä ne tulevat tulevaisuudessa, yksityiskohtaisesti.

Mutta kauniiksi lopuksi, miksi tänne halusin puhumaan: tällaisen raportin äärellä olen valtavan ylpeä turkulainen.