Nina Kallio: Pyrkimys työehtosopimuksien muuttamiseen on vaarallista ja lyhytnäköistä

Julkaistu: 26.11.2019

Ei ole järkevää pyrkiä muuttamaan matalapalkka-alojen tai muidenkaan alojen työehtosopimuksia kohtuuttoman epäedullisiksi. Jo nyt Suomessa on runsaasti henkilöitä, jotka joutuvat tekemään useaa työtä saavuttaakseen päivittäisen toimeentulon.

Matalapalkka-aloilla työskentelevien työ saattaa olla näkymätöntä mutta se on kuitenkin välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Esimerkkeinä juuri nämä postihenkilöiden ja siistijöiden tekemä työ.

Tahot, jotka haluavat työehtosopimuksen keskeisiä kysymyksiä muuttaa siirtävät toimeentulovastuun valtion verotukseen toimeentulotuen ja muiden etuuksien käytön lisääntyessä. Yritysten ja yhtiöiden pääomatuoton suuruus ja tuottavuus siirretään veronmaksajalle.

Nyt kyseessä olevat Postin ja Arkean työehtosopimusneuvottelut määrittelevät tulevaisuudessa hyvin monen alan palkkatason, myös sinun ja minun. Tämän lisäksi maksamme myös veroa, josta enenevässä määrin joudutaan maksamaan sosiaalitukia mikäli nämä heikennykset menevät läpi.

Samalla halutaan nyt työttöminä olevat ihmiset töihin, herääkin kysymys, mikä on motivaatio tehdä työtä jos siitä ei saa edes omaa, taikka perheen toimeentuloa? Miksi johtajilla on kohtuuttoman suuret palkat?

Työn tekoa ja jakautumista on syytä järkeistää mutta se voidaan tehdä yritysten sisällä, ilman työehtojen polkemista. Nykyinen tilanne jatkuessaan vahingoittaa merkittävästi Suomea ja yrityksiä taloudellisesti, puhumattakaan kansakunnan yhtenäisyydestä ja tasa-arvoisuudesta.

Nina Kallio

Sairaanhoitaja ja kikyilijä (sd)