Nina Kallio: Uusi joukkoliikennejärjestelmä - kuka sen rahoittaa?

Julkaistu: 17.12.2018

Turun kaupunkehitysryhmän keskeinen lähtökohta joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen on lähtenyt tulevaisuuden tarpeista sekä asukas- yrityskehityksestä kaupungin alueella. Joukkoliikennejärjestelmä on tulevaisuuden hankinta. Tavoitteena lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja huomioimalla tulevaisuuden liikkumistarpeet ympäristöystävällisesti. Lähtökohtina on ollut käyttäjien tarpeet eli nousut ja käyttö eri alueilla Turussa.

Turun luottamushenkilöt ovat ponnistelleet saadakseen kaupunkiin kasvusopimuksen nyt näyttää siltä, että se on lähinnä ”joululahjalista” Ei ole pohdittu sitä, mitä kaikki Turkulaisille maksaa ja miten se rahoitetaan. Kertaerät tuloutettuna kaupungin kassaan alkaa olla käytetty se mitä on saatu myymällä ja yhtiöittämällä kaupungin toimintoja.

Tähän kuvioon vielä lisätään se, että valtion tasolla kuntatalouteeen on kohdistumassa suuria muutoksia, mikäli esimerkiksi sote uudistus menee läpi. Tällöin kunnan varoista ja joustavuudesta poistuu n.60%, kuitenkin jäljellä olevat toiminnot pitää rahoittaa, esimerkkinä vanhustenhuolto. Nyt tulevaisuuden taloutta ennustavat laitokset povaavat BKT:n laskua mikä tarkoittaa mahdollisesti vähemmän työpaikkoja ja näin ollen verotuloja.

Tuntuu siltä, että Turku yksinään on haukkaamassa liian isoa velvoitetta itselleen kehittäessään uutta joukkoliikennejärjestelmää alueelleen. Olisi ensiarvoisen tärkeää saada ympäristökunnat mukaan hankkeeseen, jotka kuitenkin Fölin toimintoja myös käyttävät.

Onnistuihan se Tampereellakin? Onnistui mutta siellä pormestari Lyly on laatinut pitkäaikaissuunnitelman, miten kaupungin taloutta tasapainotetaan (40ME) ja tämä tarkoittaa palveluiden heikennyksiä sekä hinnankorotuksia. Näistä voi lukea mm. Aamulehden sivuilta.

Turun talous on jo pitkään ollut alijäämäinen ja velkaa tehdään joka vuosi. Uusi joukkoliikennejärjestelmä tarvitsee tuekseen selkeä laskelmat ja rahoitussuunnitelman sekä vaikuttavuusarvioinnin, siitä miten se vaikuttaa kaupunkilaisten talouteen.

En vastusta ratikkaa tai superbussia ne lisäisivät kaupungin vetovoimaisuutta myös yrityksien investointien kautta kaupunkiin tulevan rahan muodossa mutta selkeyttä rahoituspohjaan on saatava

 

Nina Kallio

SDP Turku hallitus vpj

Turun kaupunkikehitysjaoston jäsen