Petja Raaska: Vanhustyön vetovoimaa parannettava laajalti

Julkaistu: 18.09.2018

Vanhusten kotihoidon ongelmista on uutisoitu Turun Sanomissa keväällä 2018 ja viimeksi 18.9.2018. Kotihoidon työntekijöiden olosuhteille on viipymättä tehtävä jotakin, mutta kyseessä on laajempi ongelma.


Vanhuspalveluiden asiakkaiden kuntoisuudessa on viime vuosina tapahtunut merkittävä käänne. Tätä viestiä tulee eri palveluntarjoajien työntekijöiltä.


Asiantuntemukseni ei riitä kertomaan, johtuuko tämä lähinnä G1:n lakkauttamisesta ilman riittäviä korvaavia palveluita vai yleisestä säästöhysteriasta, mutta työntekijöiden jaksaminen on äärirajoilla yhdessä ja toisessa paikassa. Turun kaupungin muistikuntoutusosasto tai sairaanhoitopiirin vanhuspsykiatrian osasto eivät näytä tähän vajeeseen pystyneen vastaamaan.


Samalla tämä on inhimillinen tragedia myös asiakkaille itselleen. Liian huonokuntoisia ihmisiä asuu yksin kotona. Samalla palveluasumisessa alkaa olla enemmistö tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevia ja tehostetussa palveluasumisessa vaativan tehostetun tarpeessa olevia.

Kun G1 lakkautettiin, normaalissa muistisairaiden hoidossa asiakkaiden aggressiivisuus on lisääntynyt. Erittäin vaativia ja hoitajan kannalta suorastaan vaarallisia potilaita hoidetaan yhä pienemmällä henkilöstöresurssilla.


Näin ei voi jatkua. Vanhustyön vetovoimaa tulee vaalia ja ihmisten viimeiset vuodet pitää pystyä turvaamaan arvokkuudella. Loppuun palaneet työntekijät ja turvattomuudessa elävät vanhukset eivät sovi tähän yhtälöön.


Petja Raaska, sd, Turku