Taru Pätäri: Laajennettu oppivelvollisuus luo työtä ja hyvinvointia

Julkaistu: 03.09.2020

Suomessa on jo pitkään käyty keskustelua oppivelvollisuuden laajentamisesta 12 –vuotiseksi.  Tätä uudistusta on kritisoitu mm. kustannusten nousulla ja että se olisi poissa varhaiskasvatuksesta ja oppilashuollosta. Kritiikkiä on esitetty, vaikka malli ei ole valmis. Kyseessä on merkittävä, historiallinen muutos mikä takaa kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Tapoja tulee olemaan monia, osa uusia ja osa vanhoja, mutta takuuna on se, että kaikilla on tasaveroinen mahdollisuus opiskella itselleen tutkinto.

Esitys on ollut viime viikolla ministeriryhmän käsittelyssä  ja toivottavasti se etenee päätökseen saakka.
 
 Peruskoulu-uudistuksesta on jo 50 vuotta. Jo peiliin katsoessa tietää, että aika tekee tehtävänsä. Laajennetun oppivelvollisuuden vastustajat unohtavat, että työelämä ja sen vaatimukset ovat muuttuneet sitten peruskoulu-uudistuksen. Työelämän murros vaatii muutosta koulutukseen. On kuljettu pitkä matka laskutikusta nykyiseen digimaailmaan. Koulun ja koulutuksen tulee muuttua, olla aikaansa edellä. Meillä on maailman parhaat opettajat ja koulutusjärjestelmä, mikä pystyy muuntautumaan. Meillä ei ole varaa niin taloudellisesti kuin inhimillisesti jäädä paikoilleen. Tarvitaan tutkimusta ja innovaatioita, sillä
Suomen menestys ja erityisesti tähän maailman aikaan tarvittava talouskasvu nojaa koulutukseen ja sivistykseen.  
 
Faktat puhuvat myös uudistuksen puolesta. On hyvä muistaa, että nykyään pelkän peruskoulun varaisilla opinnoilla vain harva pääsee etenemään työmarkkinoilla, sillä reilu 40% heistä jää työttömiksi. Yli puolet siis jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. 
Kaikkineen peruskoulun varaan jääneiden työllisyysaste on noin 25 % kun vastaavasti keskiasteen suorittaneilla se on n. 32%.
Lisänä on huomioitava muut julkishallinnon kustannukset, mitkä voivat olla satoja tuhansia euroja yhdellä henkilöllä ja riskitekijöistä riippuen kasvaa lähes miljoonaan.
Tutkimusten mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle on arvioitu nostavan työllisyysastetta neljä prosenttia ja tällöin uudistus maksaa itsensä monin verroin takaisin. 
Työ kaikkineen luo monitasoista hyvinvointia. 
 
Nyt on syytä ottaa pää pensaasta ja katsoa tulevaisuuteen. On syytä ottaa käyttöön uudistuksia, millä saadaan aikaan niin taloudellista kasvua kuin yhteisön hyvinvointia. Laajennettu oppivelvollisuus vastaa näihin tarpeisiin.
 
Taru Pätäri (sd)
Kaupunginvaltuutettu, Turku