Taru Pätäri: Turkulaiset eivät voi hyvin

Julkaistu: 04.06.2020

Kaupunginhallituksen kokouslistalla 1.6.2020 oli luettavana kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Se on karua tekstiä.

Turkulaiset eivät voi hyvin. Alueelliset erot ovat valtavat, ja raportista pistää silmään myös lasten pahoinvointi sekä laitoshoidon suuri käyttö.

Kaupungissa tarvitaan raportin mukaan uutta tapaa tarttua asioihin sekä käyttää poikkihallinnollista kulttuuria ja jaettua johtajuutta.

Alueellisissa ratkaisuissa osallisuus on tärkeässä osassa, ja olisi löydettävä keinoja osallistaa myös passiiviset asukkaat.

Koulujen oppilashuolto ei kokonaisuudessaan toimi hyvin. Yhtenä vaihtoehtona näen, että tulisi lisätä varhaisen tuen malleja jo koulupäivän sisälle.

Tässä voisi hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita, esimerkiksi sellaisia kuin Icehearts, MLL, NMKY ja niin edelleen.

Oman kokemukseni mukaan eteläisen alueen lastensuojelutyö toimii loistavasti, mutta siinäkin on alueellisia eroja.

Kaupungissa tarvitaan poikkihallinnollista kulttuuria ja jaettua johtajuutta.

Sosiaalityön ja koulujen yhteydenpitoon tulee löytää mutkaton malli, missä tuetaan lasta siellä, missä hän päivittäin on, eli koulussa.

Myös sivistystoimen alueellisten resurssien jaossa tulisi huomioida selkeästi eri alueiden haasteet. Tähän on luotavissa selkeät mittarit huutoäänestyksen sijaan.

Hyvinvointikertomus kertoo myös, että meillä on paljon kehitettävää mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Mielenterveyspalvelut ja päihdetyön palvelut tulisi tehdä näkyvämmäksi ja helpommin saataviksi.

Tätä voisi kohdentaa alueellisesti. Aluetyö voisi olla myös asiakasohjausta. Turku on nyt kuopassa, niin taloudellisesti kuin hyvinvoinniltaan. Asia muuttuu ratkaisuilla, jotka luovat työtä, ja asukkaita kuulemalla.

Taru Pätäri

Peruskoulun rehtori, kaupunginvaltuutettu (sd)