Valtuustoryhmän pj Piia Elon puhe Turun raitiotien suunnittelun jatkamisesta

Julkaistu: 21.04.2020

Arvoisa puheenjohtaja

Katse tulevaisuudessa ja mieli positiivisena on se tapa, jolla toivon tätä kaupunkia kehitettävän. Elämme nyt haastavia aikoja, mieli helposti saa meistä itse kunkin kääntymään sisäänpäin ja pohtimaan vain niitä negatiivisia asioita, joita on edessä. Nyt kuitenkin pitäisi muistaa pitää katse horisontissa ja miettiä, että mihin kaikkeen me vielä pystymme ja miten me yhdessä ponnistellen nousemme tästä.

Korona meni uutisaiheissa ilmastonmuutoksen edelle, mutta se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että meidän tulee rakentaa tulevaisuutta, joka vastaa elvyttämisen tarpeisiin ja ennen kaikkea sellaisen elvyttämisen, joka tukee ilmastonmuutoksenvastaista taistelua.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, kannattaa raitiotien selvittämistyön jatkamista nyt esitetyillä reittilinjauksilla. Valtuutettu Lehtisen lisäksi pari muuta valtuutettua on ilmoittanut, ettei tule äänestämään esityksen puolesta. Mutta muilta osin ryhmä näkee, että suunnittelua tulee jatkaa nyt esitetyin ehdoin. Me emme voi tulevaisuutta lykätä vaan määritellä jo nyt se suunta mihin olemme menossa.

 

Arvoisat valtuutetut,

Turun ikäpyramidi on selkeä, jatkossa tulemme tarvitsemaan runsaasti terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palveluja. Tämä kasvava palvelutarve tulee vaatimaan myös merkittäviä taloudellisia satsauksia ja omia tekeviä käsipareja. Samanaikaisesti maaltamuutto jatkuu – ihmiset muuttavat töiden ja hyvien elinolojen perässä kasvukeskuksiin, vetovoimaisiin kaupunkeihin, jotka katsovat eteenpäin.

Turku kasvaa, mutta muut keskeiset kaupunkiseudut kasvavat paljon nopeammin. Emme pärjää kilpailussa työntekijöistä vaan sekä hoitoalalla, että matkailun ja ravitsemusalan työpaikoissa on työvoimapula. Työikäiset tuntuvat valitsevan tällä hetkellä pääasiassa muita kaupunkiseutuja kuin Turun asuinpaikoikseen.

Talouden mekanismit perustuvat kasvuun. Siksi meidän tulee tukea kasvua tai tästä koronasta selvittyämme panostaa elvyttämiseen – tai sitten leikattava palveluista rankalla kädellä. Sellaista kakkua, missä rahaa vain siirretään joko joukkoliikenteeseen tai vaikkapa vanhuspalveluihin, ei ole olemassa. Jos tällaiseen ajatteluun tyydymme, kakku kutistuu, kun kakun pitäisi päinvastoin kasvaa, jotta pystymme kasvavan palvelutarpeen kustantamaan.

Tampereen pormestari Lauri Lyly vieraili valtuustoryhmämme seminaarissa vajaa vuosi sitten. Kysyimme, miten Tampereella on varaa raitiotiehankkeeseen, kun muutakin velkaa on runsaasti ja käyttötalous on ongelmissa. Lyly vastasi, että he ovat päätyneet siihen, että heillä ei ole varaa olla tekemättä raitiotietä. Kysymys ei olekaan siitä, että mihin meillä on varaa vaan siitä, mitä meillä ei ole varaa olla tekemättä.

Nuoret perheet arvostavat toimivaa, vähäpäästöistä liikkumista. Investoijat taas arvostavat raiteita, jotka turvaavat sen, että maan arvo säilyy ja pikemminkin kasvaa kuin pysyy. Ja investointeja me tarvitsemme – asuntoja tarvitseville, työtä työntekijöille ja verotuloja kaupungille. Ja kaiken kukkuraksi uskoa parempaan tulevaisuuteen.

 

Arvoisa puheenjohtaja

Nyt esitetyt linjat kytkevät yhteen kaikki ne alueet joiden kehittyminen on koko Turun tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Raitiotien ja toimivan joukkoliikenteen merkitys on suuri niin keskustan viihtyisyyden ja toimivuuden kuin kasvavien kaupunginosien kehittymisen kannalta. Samalla hankkeessa on sosiaalinen ulottuvuus, kun Varissuo integroidaan tiiviisti osaksi kaupunkia ja näin puututaan osaltaan alueelliseen eriarvoistumiseen. Valtuustoryhmä näkee myös, että tämä nyt tehtävä linjaus voi myöhemmin tukea myös Pansio-Perno –alueiden kehittymistä.

Raitiotieratkaisu on tärkeä myös kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ihmisiä on houkuteltava yhä enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi ja tutkitusti houkuttelevin vaihtoehto on raitiotie. Samalla tulee huolehtia siitä, että merkittävä osa väestönkasvusta kohdennetaan raitiotien varrelle ja tämän päätöksen myötä teemme merkittävän linjauksen siitä, miten kaavoitusta tulee ohjata.

 

Arvoisat valtuutetut,

Korona sekoitti elämämme, laittoi arjen uuteen järjestykseen, sai pelkäämään ja murehtimaan, mutta se myös vaatii meitä toimimaan. Nyt olisi helppoa todeta, että katsotaan sitten, katsotaan jos ja kun sitä ja tätä. Mutta me emme voi tyytyä siihen. Meidän pitää edistää suunnitelmia nyt, meidän pitää olla valmiina ryhtymään elvyttämistoimiin heti, kun akuutti kriisi on hoidettu. Mikäli emme nyt saa tätä päätöstä eteenpäin, meillä ei ole suunnitelmia siitä, että miten lähdemme uuteen nousuun.

Usko tulevaisuuteen ja näkemys siitä, mihin olemme menossa, on merkittävää sekä ihmisille että investoinneille. Näkemys siitä, että mitä teemme, kun tästä selviämme, mikä on meidän selviämissuunnitelma.

SDP:n valtuustoryhmä siis tukee tätä raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteuttamissuunnitelmaa, kunhan suunnitelma pitää sisällään myös mahdollisuuden liikennöidä reittiä sähköbusseilla. Samalla on kuitenkin muistettava, että suunnitelman on osoittauduttava taloudellisesti mahdolliseksi ja Turun on saatava vähintään 30% valtion tai muun kolmannen osapuolen, kuten EU:n investointituki ennen kuin teemme päätöksiä hankkeen toteuttamisesta eli raitsikan rakentamisesta.

Meidän tulee myös tiedostaa, että tämä päätös tulee vaikuttamaan kaupungin kaavoitukseen ja siihen tulee ryhmien sitoutua, vain riittävän tehokas rakentaminen takaa sen, että raitsikka on realistista toteuttaa. JA vain sillä saamme kasvua Turkuun, millä jatkossakin turvaamme palvelut.

Nyt on aika katsoa rohkeasti tulevaisuuteen, tehdä suunnitelmia, antaa mahdollisuus. Voi olla, että rakentamisvaiheessa joudumme toteamaan, että hanke ei ole realistinen, mutta toisaalta voi olla, että tämä on juuri se elvyttämistoimi, jota kipeästi silloin kaipaamme.

Samalla totean, että SDP:n valtuustoryhmä tukee Mannin tekemää ponsiesitystä, jolla varmistetaan, että tänä vuonna tarvittavat panostukset löytyvät talousarvion sisältä ja sen jälkeen se on oltava selkeästi osa vuosittaista budjetointia.