Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta haluaa, että kaikki pidetään mukana

Julkaistu: 04.04.2019

Eeva-Johanna Eloranta vaatii riittävää tukea omaishoitajille

Miten taataan hyvä elämä ikääntyvälle, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta?

- Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka pidämme huolta tätä maata rakentaneista. Jokaiselle on taattava tarpeiden mukaiset ja oikea-aikaiset hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut silloin kun niitä tarvitsee. Jokaisella sitä tarvitsevalla on oltava oikeus tarpeiden mukaiseen ja turvalliseen loppuelämään yhteisökodissa, jossa on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.

 

Miten helpottaa ikäihmisten huolia on toimeentulosta?

- Jokaisella ikäihmisellä on oltava oikeus inhimillisen elämän mahdollistavaan toimeentuloon. Kasvava palveluiden tarve ei saa aiheuttaa taloudellista ahdinkoa.

- Pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi SDP:llä on valmis toimeenpideohjelma, jossa on mukana mm. tavoite 100€:n parannuksesta alle 1400€:n eläkkeisiin, asiakasmaksujen kohtuullistaminen, maksukattojen yhdistäminen ja terveyskeskuskäynnin maksuttomuus. Se pitää toteuttaa, Eloranta sanoo.

 

Entä omaishoito?

- Omaishoidon kehittämistä on jatkettava niin, että jokainen omaishoitaja saa tarpeeksi tukea ja riittävän taloudellisen korvauksen.

 

Terveydenhuollon maksut ja jonot vaikeuttavat monen ihmisen hoitoon hakeutumista, miten nämä ongelmat voidaan ratkaista?

- Hyvin toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin. Jokaisen tulee saada tarvitsemansa palvelut nykyistä nopeammin. SDP:n tavoite on terveyspalvelujen hoitotakuu, jossa kiireettömään hoitoon pääsee viikossa. Terveydenhuollon maksutkaan eivät saa vaikeuttaa palveluihin hakeutumista ajoissa. SDP tavoittelee terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan vastaanoton muuttamista maksuttomaksi.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tukea erityisesti paljon palveluita tarvitsevan ja heikompiosaisen tarpeita. Se edellyttää myös hyviä ja saumattomia hoito- ja palveluketjuja, palveluohjausta sekä jouhevaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä, etteivät apua ja tukea tarvitsevat jää eri toimijoiden välimaastoon ilman tarvitsemaansa apua.

 

Miksi oppivelvollisuutta pitäisi pidentää?

Tulevaisuuden hyvinvointi rakentuu sille, että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee. Se vaatii investointeja koulutukseen. Meidän on tehtävä uudistus, joka varmistaa, että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen- tai lukiotutkinto taskussaan, sillä työelämän suuren muutoksen takia pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea enää työllistyä. Tämän ajan peruskoulutus vaatii toisen asteen koulutuksen ja siksi se pitää muuttaa maksuttomaksi oppivelvollisuutta laajentamalla. Uudistus maksaa nopeasti itsensä takaisin. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Lisäksi tarvitsemme uusia malleja jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen, jotta kaikki pysyvät mukana muuttuvassa maailmassa. Tarvitsemme koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen.

 

 

Kuka? Eeva-Johanna Eloranta

Ikä? 53

Ammatti? Kansanedustaja, VTM, FM

Mitä? Hakee jatkokautta kansanedustajana