Kirsi Kauliomäki: Asunnottomuuden poistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan

Julkaistu: 03.06.2019

Tilastojen mukaan vuonna 2017 Suomessa on ollut asunnottomia 7000. Laskentatavan muuttuessa ja asunnottomuustyön ansiosta meillä on laskettu olevan asunnottomia 5482 vuoden 2018 lopussa. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 162. Asunnottomien määrä lisääntyi Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä (ARA 2018).

Erittäin huolestuttavaa on, että alle 25-vuotiaiden asunnottomuus on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2017 heitä oli yhteensä 1585 ja heistä pitkäaikaisasunnottomia oli 320 (ARA 2017). Asunto ensin -periaatteesta, asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja asunnottomuusohjelmista huolimatta nuorten asunnottomuus on lisääntynyt säännöllisesti erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Itselläni on kokemusta päihdetyöstä ja olen aiemmassa työssäni toiminut myös Raumalla SASKE-työryhmän puheenjohtajana, jossa on käsitelty päihde- ja mielenterveystyön tukiasuntojen hakemuksia. Asunnottomuus on ihmisoikeuskysymys ja äärimmäisen syrjäytymisen muoto ja siksi tein aloitteen asunnottomuusohjelmasta, jonka esittelin ensin puolueosastoni Turun kristillisten sosialidemokraattien johtoryhmälle ja sen jälkeen maaliskuussa 2019 kevätkokouksessamme se hyväksyttiin ja lähetettiin SDP:n puoluehallitukselle.

Aloitteessa ehdotin toimenpiteiksi seuraavia asioita. 

Nuoren asunnottomuutta tulee ehkäistä mm. vahvistaen lastensuojelua ja resursseja erityisesti jälkihuollossa. Nuorten etsivää työtä, köyhyyttä ja syrjäytymistä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tulee vahvistaa entisestään.

Suomen kunnissa tai kaupungeissa tulee olla osoitettu hätämajoitusta asunnottomille ja mahdollisuus yöpaikkaan akuutissa tilanteessa oleville henkilöille. Majoituspaikassa/ensisuojassa tulee olla riittävästi tarvittavaa ammatillista ohjausta asiakkaille ja inhimilliset olosuhteet yöpymiseen.

Tarvitsemme kohtuuhintaisia asuntoja, enemmän erilaisia asumismuotoja ja riittävästi tukea esimerkiksi vankilasta vapautuneilla ja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville henkilöille asunnon hakemiseen.

Asunnonhakuprosessi ei saa olla liian aikaa vievää vaan henkilölle tulee tietyssä määräajassa löytää asunto.

Puoluehallitus piti asunnottomuuden poistamista SDP:n tärkeänä poliittisena tavoitteena ja lupasi kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan selkeät tavoitteet sekä aikataulusta että toimenpiteistä, joilla turvataan asunto jokaiselle ihmiselle.

Julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että kahden seuraavan hallituskauden aikana asunnottomuus poistetaan ja että toimivaksi todetusta asunto ensin-periaatteesta pidetään kiinni. Hallitus edistää erityisryhmien asumista, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä ikääntyvien ja kehitysvammaisten. Hallitus aikoo lisätä kasvavilla kaupunkiseuduilla kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Asunnottomuuden ennalta ehkäisyn painopiste on nuorissa ja maahanmuuttajissa.

 

Kirsi Kauliomäki

Turun kristillisten sosialidemokraattien pj.