Koivusalo ja SDP-ryhmä teki aloitteen Ypsilonin liikenneyhteyksistä

Julkaistu: 29.01.2019

Valtuustoaloite 28.1.2019Jäkärlän ja Ypsilonin välisten liikenneyhteyksien parantaminen


Isoa osaa Pohjois-Turun asukkaita palveleva Ypsilon-monitoimitalo Yli-Maariassa otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Samalla Jäkärlän kirjasto- ja neuvolapalvelut siirtyivät uusiin tiloihin Ypsiloniin.

Jäkärlän ja Yli-Maarian välille on rakennettu kevyenliikenteenväylä hyvissä ajoin ennen monitoimitalon valmistumista, mutta muut kulkuyhteydet puuttuvat eivätkä ole edenneet luvatulla tavalla.

Alueet piti yhdistää myös auto- ja linja-autoliikenteen mahdollistava tie, ns. Pyhän Marian tien jatke, joka on osa Koskennurmen hyväksyttyä asemakaavaa. Tämän tien olisi tullut olla valmis jo monitoimitalon avauduttua, mutta rakentamista ei ole vielä aloitettu.

Tämän vuoksi alueiden välillä ei myöskään pääse kulkemaan joukkoliikenteen avulla ja yksityisautollakin vain Moision kautta kiertäen. Yksi tulevista runkolinjoista tulee yhdistämään alueet uutta tieyhteyttä pitkin, mutta yhteys on välttämätön jo sitä ennen.

Jotta palveluja kyetään käyttämään sujuvasti, on kaupungin kiireesti parannettava alueiden välisiä kulkuyhteyksiä. Jäkärlä on lapsiperhevaltainen alue ja esimerkiksi neuvolapalveluita on voitava käyttää pienten lasten kanssa säässä kuin säässä. Tällöin tarvitaan usein myös joukkoliikennettä.

Ylipäänsä tasa-arvoisen kaupunkikehityksen kannalta on olennaista huolehtia siitä, että monitoimitalot palvelevat laajaa asiakas- ja asukaskuntaa paitsi toimivilla tiloillaan, myös saavutettavuudellaan. Tällöin ennaltaehkäistään myös parhaiten alueiden eriarvoistumista.Me allekirjoittaneet esitämme, että

Jäkärlän ja Yli-Maarian välisen tieyhteyden rakentaminen käynnistetään välittömästi ja että alueiden välille saadaan joukkoliikenneyhteys mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään syksyllä 2019.

 

Mari-Elina Koivusalo (kuvassa) ja SDP:n valtuustoryhmä