SDP jätti selvityspyynnön Touhula-päiväkotien toiminnasta

Julkaistu: 18.12.2019


Touhula-päiväkodit on yksi Turun kaupungin hyväksymistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluntuottajista. Viime vuosina lautakunnassa sekä julkisuudessa on usein käsitelty Touhuloiden toimintaa, kun aluehallintovirasto ja kaupunki ovat löytäneet niiden toiminnasta epäkohtia. Myös valtakunnallisessa tarkastelussa Touhula-päiväkodit ovat yliedustettuina aluehallintovirastoihin tehdyissä valvonta-asioissa ja kanteluissa. Yritys on saanut runsaasti kyseenalaista julkisuutta myös valtakunnan tasolla.

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnalle tulee tuoda kattava selvitys siitä, mitä valvontaa kaupunki on suorittanut Touhula-päiväkodeissa viimeisen kolmen vuoden aikana, mitä epäkohtia tai puutteita on havaittu, mitä kanteluita niiden toiminnasta on tehty Turun kaupungille tai aluehallintovirastolle, miten yritys on parantanut toimintaansa näiden jälkeen ja miten muutoksia on valvottu ja miten päiväkotien toimintaa valvotaan jatkossa.

Saatujen selvitysten perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee tehdä kokonaisarvio siitä, voiko Touhula-päiväkodit jatkaa palveluntuottajana Turussa.

Mari-Elina Koivusalo
Jarmo Aalto