SDP:n Elo, Maaskola, Lindén, Peltonen ja Seila Turun johtopaikoille

Julkaistu: 11.08.2021

Turun SDP esittää mm. Sairaanhoitopiirin hallitukseen Mari Lahtea (vas), Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi 2023 alkaen Viivu Seilaa (3. vas), Kaupunkiympäristölautakuntaan Kristiina Hellsténiä (vpj) ja Nina Kalliota (Seilan ympärillä), maakuntahallitukseen Eeva-Johanna Elorantaa (takana vas), vammaisneuvostoon Veijo Lehtosta ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Mika Maaskolaa.

Turun SDP:n edustajisto päätti tiistaina 10.8. nimetä edustajinaan Turun Sivistystoimialan apulaispormestariksi Piia Elon ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Mika Maaskolan.

Pormestariehdokkaista eniten ääniä saanut Aki Lindén ei voinut tulla valituksi pormestariksi, koska SDP ei tullut suurimmaksi puolueeksi. Näin ollen Lindén panostaa jatkossakin kansanedustajan tehtävään ja tulee nyt nimettyä maakunnallisen vaikuttamisen keskiöön Varsinais-Suomen Liittoon maakuntahallituksen varapuheenjohtajana. Myös kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta vaikuttaa seuraavan nelivuotiskauden maakuntahallituksessa.

Uuden yhdistetyn Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajana aloittaa tänä syksynä kaupunginvaltuutettu Petra Peltonen, lisäksi lautakuntaan nimettiin Petja Raaska.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuus vaihtuu SDP:lle siinä vaiheessa, kun toiminnot siirtyvät uudelle hyvinvointialueelle ja lautakunta keskittyy ennaltaehkäisevään toimintaan. Siinä vaiheessa lautakunnan puheenjohtajaksi siirtyy vihreiden apulaispormestarin tilalle kaupunginvaltuutettu Viivu Seila. Lautakuntaan valittiin lisäksi Timo Nurmio ja Minttu Ojanen.

Kaupunginhallitukseen nimettiin apulaispormestari Elon lisäksi kaupunginvaltuutetut Mari-Elina Koivusalo ja Jarmo Rosenlöf. Konsernijaostossa vaikuttavat jatkossa Taru Pätäri ja Seppo Lehtinen.

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan valittiin apulaispormestari Elon lisäksi Miika Tiainen ja Johanna Forss-Lähdesmäki, suomenkieliseen jaostoon Joni Lähteenmäki ja Rosamari Rissanen, ja ruotsinkieliseen Camilla Kronqvist.

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Kristiina Hellstén ja jäseniksi kaupunginvaltuutettu Henry Toivari, sekä Nina Kallio.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Yusuf Mohamed, jäseniksi Leif Grönroos ja Eija Raunio.

Liikuntalautakuntaan nimettiin varavaltuutetut Jarmo Aalto, Berhan Ahmadi ja Sari Grönroos. Rakennuslautakuntaan varavaltuutetut Hans Ekroth ja Jaana Saarinen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajaksi tulee Taru Pätäri ja nimistötoimikunnan varapuheenjohtajaksi Tuomas Mikkola ja jäseneksi Pia Jormakka. Vanhusneuvostoon tulee Ilari Luojola.

V-S sairaanhoitopiirin hallitukseen valittiin Mari Lahti, valtuustoon Ekaterina Tähkäpää ja tarkastuslautakuntaan Ville Roslakka. V-S Erityishuoltopiirin hallitukseen nimettiin Sami Peltola.

Turun seudun joukkoliikennelautakuntaan nimettiin Päivi Pietari, Lounais-Suomen aluepelastuslautakuntaan Janne Nieminen ja V-S jätehuoltolautakuntaan Esa Silander.
 

Aki Lindéniä esitetään maakuntahallituksen varapuheenjohtajaksi.