SDP:n valtuustoryhmä pyytää toimia Karinakodin jatkumiseksi

Julkaistu: 29.04.2019

- Turun kaupungin tulee selvittää vielä kerran, olisiko mahdollista saada jatkoa kiitetylle saattohoidolle Karinakodissa, linjaa Turun SDP:n valtuustoryhmän pj Piia Elo.

- Asiassa tulee lähestyä sosiaali- ja terveystoimialaa sekä seudun muita kuntia.

Karinakoti tarjoaa erittäin paljon kiitoksia saanutta saattohoitopalvelua Turun Hirvensalossa. Nyt saattohoitosäätiön valtuuskunta on päättänyt toiminnan lopettamisesta ja YT-neuvottelujen aloittamisesta. Syynä on taloudellinen kestämättömyys, koska kunnat ovat perustaneet omia saattohoitoyksiköitään.

- Talous ei saa koskaan olla ainoa mittari, vaan laadullisten seikkojen on painettava myös. Omieni ja saamieni palautteiden mukaan kokemukset Karinakodista ovat olleet ensiluokkaisia, Piia Elo sanoo.

- Ellei sopivasta palvelun hinnasta ja täyttöasteesta edelleenkään päästä yksimielisyyteen, yksi vaihtoehto on, että Karinakodin henkilökunta siirtyy YT-neuvottelujen jälkeen Turun kaupungin palkkalistoille ja kaupunki menee vuokralle nykyiseen kiinteistöön, Piia Elo visioi.