SDP:n valtuustoryhmä vastustaa SoTe:n taksakorotuksia

Julkaistu: 30.10.2019

TIEDOTE 30.10.2019

Turun SDP valtuustoryhmä

vapaa julkaistavaksi heti

 

Turun SDP:n valtuustoryhmä on käsitelllyt kaupungin vuoden 2020 talousarviota. SDP:n valtuustoryhmä näki talousarviossa ja sopeuttamisohjelmassa paljon hyviä rakenteellisia uudistuksia, jotka paitsi edesauttavat kaupungin talouden tasapainottamisessa niin myös parantavat turkulaisten saamia palveluja. ”Erityisesti hyvinvointitoimialan uudistukset ovat sellaisia, joiden avulla kuntalaisia pystytään jatkossa palvelemaan entistä paremmin”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo.

SDP:n valtuustoryhmä ei kuitenkaan ole valmis korottamaan kuntalaisilta perittäviä sosiaali- ja terveyspalveluiden taksoja vaan toivoo ratkaisuja, jotka vaikuttavat tasa-arvoisesti kaikkiin, ei vain palveluja tarvitseviin.

Jo nyt esille nostettujen kehittämistarpeiden lisäksi Turun SDP:n valtuustoryhmä toivoo, että kaupungin terveysasema- ja hammashoitolaverkko käytäisiin läpi tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan palvelun turvaamiseksi. Lisäksi ryhmä näkee, että raskaampien palveluiden ehkäisemiksi psykiatrisia hoitajia tulisi saada myös vanhusten tueksi, aivan kuten nyt on saatu kouluihin.

Sivistystoimialalla SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan alueiden eriarvoistumisesta mikäli lähipäiväkotina tarjotaan vain yksityistä, jonka kustannus asiakkaalle on kunnallista korkeampi ja ehdottaakin maksukattoa. Laitoshoitajien siirto Arkea Oy:n palkkalistoille ei SDP:n ryhmälle myöskään sovi. Lisäksi lukiokoulutuksen tarjonnan heikentäminen ei saa ryhmältä kannatusta.

SDP:n valtuustoryhmä ei myöskään kannata alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntapaikkojen maksuja vaan toivoo, että kaupunki pyrkisi kaikin tavoin ennemminkin suosimaan lasten ja nuorten liikkumista mahdollisuuksien mukaan. ”Samalla pitäisi myös käynnistää ikääntyvien liikkumisohjelma, jolla saataisiin ennaltaehkäistyä liikkumattomuuden haittoja vanhusväestössä”, sanoo Elo.

Kaiken kaikkiaan ryhmä näkee, että kaupungissa on monessa kohtaa mahdollisuus parantaa ja tehostaa toimintaansa, mutta toivookin, että kaupungin työntekijät otettaisiin mukaan miettimään säästökohteita. ”Joissain yhtiöissä on jopa bonuksia jaettu niille, jotka ovat keksineet parhaat ideat. Työntekijöillä on usein paras näkemys siitä, miten asiat voisi tehdä tehokkaammin ja paremmin”, maalaa Elo. Lisäksi Elo haluaisi nähdä selvityksen kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön perustamisesta, joka päätettiin tehdä jo viime budjetin yhteydessä.

”Toivomme neuvottelupöytään avoimuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja taloustilanteeseen siten, ettemme kuitenkaan heikennä heikoimmassa asemassa olevien tilannetta entisestään.” Elo summaa.

 

Lisätiedot: Piia Elo 050 375 4774