SoTe-demarit: Turun terveydenhoito vaatii kriisijohtamista äkkiä

Julkaistu: 02.09.2021

Turun SDP:n ryhmä sosiaali- ja terveyslautakunnassa jätti seuraavanlaisen aloitteen uuden lautakunnan ensimmäisessä kokouksessa:

Turun terveyskeskuksen lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta on ajautunut kriittiseen tilaan, jossa potilaiden hoitoon pääsy ei toteudu asianmukaisesti. Tämä on johtanut lukuisiin Turun asukkaiden huolenilmauksiin ja asia on ollut myös tiedotusvälineissä esillä kielteisessä sävyssä.

Tilanne on korjattava nopeasti. Soteuudistuksen aloittamisen odottelu ei ole mikään ratkaisu. Palvelut ovat uudella hyvinvointialueella sen aloittaessa juuri niin hyvät tai huonot millaisena ne vuodenvaihteessa 2022/2023 kunnilta siirtyvät. Turun päättäjät eivät selviä vastuustaan sillä, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Parannukset on tehtävä nyt välittömästi.

Nopea muutos paremmaksi vaatii kriisijohtamisen menetelmiä. Vastaanottotoiminnan parantamiseksi on välittömästi käynnistettävä erillinen projekti, jota vetää osaava ja vahva määräaikainen johtaja, jolle osoitetaan riittävät resurssit ja valtuudet. Poliittinen seuranta on järjestettävä pienellä ohjaus- ja seurantaryhmällä. Kaupunginhallitus ja -valtuustoa on informoitava tilanteesta. Kaikki eri keinot on hyödynnettävä. Suomessa on hyvin toimivia perusterveydenhuollon organisaatioita ja myös Turussa on tilanne ollut aikaisemmin parempi.

On laadittava nopea muutossuunnitelma, joka sisältää välittämät (1-3 kuukautta) ratkaisut ja hieman tätä pidemmän ajan ratkaisut (4-15 kuukautta). Tavoitteeksi tulee asettaa omalääkäri- ja omahoitajamalli, jossa päätoimisesti (vähintään 80 % työajastaan) vastaanottotoimintaa harjoittava yleislääkäri yhdessä työparinaan toimivan hoitajan kansaa vastaa enintään 1500 Turun asukkaasta. Turun nykyinen asukasluku edellyttää n 130 tällaista työparia. Vastaanottotoimintaa sen eri muodoissa tulee johtaa yhtenä erillisenä kokonaisuutena. Lääkärillä voi olla ja on suotavaakin että on myös muita työtehtäviä, mutta mitoitus on tehtävä edellä mainitun laskelman pohjalta. Tilanteen nopeaksi parantamiseksi on hyödynnettävä myös ostopalvelun mahdollisuudet (tämä kattaa myös palvelusetelien hyödyntämisen). Myös uudenlaiset palkkausmallit, esimerkiksi suorite-, toimenpide- ja tulospalkkiot ovat tärkeitä.

Ehdotamme viipymättä edellä kuvatun hankkeen käynnistämistä. Perinteinen ”kehittäminen” tai rekrytointi ei ole tällä hetkellä riittävää. Talousarvioon vuodelle 2022 tulee varata resurssit, joilla turvataan turkulaisten nopea hoitoonpääsy.

Aki Lindén, kaupunginvaltuutettu

SoTe-lautakunnan sos.dem. ryhmä

Timo Nurmio
Minttu Ojanen
Viivu Seila