Taru Pätäri haluaa estää huono-osaisuutta – ”Ihmisiä pitää kohdella yksilöinä”

Julkaistu: 05.01.2021

Pätäri haluaa taistella segregaatiota vastaan. Kouluissa kehitys näkyy esimerkiksi kuraattoripalveluiden kasvavana tarpeena.

Niin lapsia kuin rehtoria naurattaa, kun Taru Pätäriä valokuvataan. Tämä rehtori on selvästi oppilaiden suosiossa.

Kolmien kuntavaalien konkari Taru Pätäri istuu nyt ensimmäistä kauttaan kaupunginvaltuustossa. Vaikuttajan polku lähti alkujaan liikkeelle Pätärin omasta työstä: sen ongelmista ja siinä havaitusta epätasa-arvosta. Hän on töissä Vähä-Heikkilän koulun rehtorina. Pätärin vastuulla yli 500 oppilaan ja koulussa työskentelevän neljäkymmenen aikuisen johtaminen.

Pätäri on työnsä ja asuinalueensa kautta huomannut vahvasti kaupungissa vallitsevan segregaation. Tämän koti taas on pitkään ollut toisella puolella kaupunkia, Pansiossa. Segregaatiolla Pätäri tarkoittaa väestöryhmien välistä eriarvoisuutta ja sen kasvua.

– Koulu on itse asiassa se paikka, missä segregaation ongelmat ensimmäisenä alkavat näkyä, koska siellä käy koko ikäpolvi. Koulu on kaukoputki perheiden elämään ja myös on kaikupohja sille, miten sillä kyseisellä alueella menee.

Segregaation myötä asuinalueet eriytyvät toisistaan. Huono-osaisuutta kasautuu tietyille alueille, hyvinvointia toisille. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi kouluissa kuraattori- ja muiden tukipalveluiden käytön lisääntymisenä sekä suoranaisesti lastensuojelun yhteydenottojen kasvuna.

– Segregaation poisto ratkeaa vaan niin, että ihmisiä kohdellaan yksilöinä, ja että joka puolella kaupunkia olisi monipuolista asumista. Se on loppujen lopuksi hirveän yksinkertaista.

Eriytymisen vähentämisen lisäksi oma missio kaupunginvaltuutetun tehtävässä on ollut Pätärille kirkas.

– Kuntavaikuttajan tärkein tehtävä on hoitaa niitä kuntalaisten hyvinkin arkisia asioita.

Käytännössä tämä tarkoittaa asukkaiden käytettävissä oloa. Kuuntelemista, päivystämistä ja asioiden esiin nostamista. Uuden opettelua ja perehtymistä. Esimerkiksi maanrakennuslaki on tullut Pätärille tutuksi ­– asia, johon hän oman epäilyksensä mukaan olisi ilman valtuustoa tuskin koskaan törmännyt.

– Jos voin pikkuisenkin jonkun elämää helpottaa tai auttaa, niin sen teen, Pätäri lupaa.

 

Kuntavaikuttajan tärkein tehtävä on hoitaa niitä kuntalaisten hyvinkin arkisia asioita.

 

Tulevalle kaudelle Pätäri nostaa muutaman keskeisen teeman, jota kaupungissa pitäisi erityisesti edistää. Ensimmäinen on ikäihmisten riittävä hoiva.

– Meidän täytyisi aivan ehdottomasti kehittää vanhustenhoitoa ja välimuotoista palveluasumista, hakea sille erilaisia muotoja. Pyörää ei tarvitse keksiä itse, vaan muualta voidaan hakea oppeja. Esimerkiksi Kaarinasta voitaisiin lainata perhekotimallia, Pätäri kertoo.

Toinen konkreettinen ongelma on tullut Pätärille tutuksi tämän oman työn kautta.

– Meillä on hirvittävän paljon ongelmia työskentelyolosuhteiden eli rakennusten kanssa. Meidän pitäisi yksinkertaisesti saada terveet rakennukset, Pätäri toteaa.

Ylipäätään Pätäri kuitenkin haluaa muistuttaa, että pelkkä rahoituksen lisääminen ei ole mikään ainoa pelastus. Monessa asiassa auttaisi jo uusien, joustavampien toimintamallien kehittely. Ne myös säästävät usein rahaa.

Yhdeksi konkreettiseksi kuntalaisten rahaa säästäväksi, valtuustotyön onnistumiseksi Pätäri listaa hulevesimaksun poiston. Sitä on peritty Turussa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella jokaiselta kiinteistön omistajalta tietyn määräytymiskertoimen mukaan, vähintään 50 euroa vuodessa. Nyt maksu poistuu.

– Tuoreeseen talousarvioon se tuli kaupunginjohtajan esityksenä, mutta alun perin se on minun tekemäni valtuustoaloite, ja koko SDP:n ryhmän tekemä esitys. Se on yksi konkreettinen ja iso asia, jota olemme edistäneet, Pätäri kuvaa.

Äänestäjille puolueiden erot eivät aina välttämättä ole selviä. Mikä tekee Pätärin mielestä SDP:stä ihmisläheisimmän puolueen?

– Me toimimme vastuullisesti ja maltillisesti. Haluamme oikeasti olla kaikkien puolella. Etsimme ratkaisuja, jotka aidosti hyödyttävät kuntalaista, se ei ole liioin kaupungille eikä sen taloudelle vahingollista. Siinä näen meidän vahvuutemme, Pätäri kiteyttää.

Taru Pätäri pähkinänkuoressa

  • Vähä-Heikkilän koulun rehtori
  • 50-vuotias, asuu Pansiossa
  • kaupunginvaltuutettu 2019­­–
  • kaupunginhallituksen varajäsen, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen
  • ehdolla jatkokaudelle kuntavaaleissa 2021

Teksti: Miika Tiainen

Kuvat: Henry Toivari

 

Artikkeli on ilmestynyt Turun SDP:n Kaikki Mukaan -lehdessä 9.12.2020.