Turun SDP: Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tarvitsemansa tuen

Julkaistu: 13.12.2019

Uuden PISA-raportin mukaan lukemisen taso on hälyttävästi laskenut edelleen 15-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Varsinkin poikien lukutaidossa olisi parantamisen varaa. Samoin luonnontieteiden osaamisessa esiintyy laskua. 

Vanhempien ammatti, koulutus ja käytettävissä olevat tulot ovat yhteydessä oppilaiden lukutaitoon. PISA-raportin mukaan ero lukemisen osalta ylemmässä ja alemmassa tuloluokassa vastaa kahden kouluvuoden opintoja. Tämän eriarvoisuuden kehityksen SDP haluaa katkaista.

Turun SDP vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriön 2020 alkavaan ”oikeus oppia” -kehittämishankkeeseen varatut varat suunnataan Turussa alueille ja kouluille, joiden alueella asuu syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. 

Turun SDP haluaa, että hankkeen raha käytetään lisäaikuisten saamiseen kouluihin ja oppilaitoksiin. 

Opetusryhmiä tulee voida jakaa joustavasti tarpeen mukaan. Joskus tarvitaan tukea vain tiettyihin tilanteisiin ja lyhyemmän aikaa. Tarvitaan riittävästi euroja, jotta on varaa palkata esimerkiksi joustavien opetusryhmien opettajia samanaikaisopettajiksi, pienryhmäosaajiksi ja työparityöskentelyyn luokanopettaja- ja aineenopettajajärjestelyiden rinnalle. 

Tämän päivän koulu kohtaa hyvin erilaisia oppijoita ja perheitä, joiden elämäntilanteet ja tuen tarve vaihtelee. Koululla on tässä paikkansa moniammatillisena toimintaympäristönä olla perheiden tukena. Osaamista löytyy - sille on vain annettava mahdollisuus. ​ Näillä toimilla voimme välttää tulevaisuudessa nuorten syrjäytymistä.

 

Turun SDP:n edustajisto hyväksyi em. kannanoton syyskokouksessaan 12.12.2019.

 

Lisätiedot:

kaupunginvaltuutettu Taru Pätäri 040-5470440

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/pisa-2018-suomi-lukutaidossa-parhaide n-joukossa