Turun SDP kannattaa Kähärin puistotien katuvarausta

Julkaistu: 08.11.2019

Turun SDP:n valtuustoryhmä käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan Pukkilan alueen kaavoittamiseen kytkeytyvää Kähärin puistotien kaavaluonnosta, joka on jakanut voimakkaasti asukkaiden mielipiteitä Kähärin ja Pitkämäen alueella. Turun SDP valtuustoryhmä päätyi kannattamaan virkamiesten ehdotusta puistotien mahdolliseksi linjaukseksi.

- Tärkeää on nähdä, että nyt laadittava kaava ainoastaan mahdollistaa katuyhteyden rakentamisen paikkaan, johon siitä on ollut varaus jo 1950-luvulta alkaen. Kaavapäätöksellä ei vielä rakenneta yhtäkään katua, vaan pidetään rakentamiselle edelleen mahdollisuus auki, jos tarve sitä tulevaisuudessa vaatii, taustoittaa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Ville Lintunen.

Kähärin puistotien rakentaminen voi tulla selvitysten mukaan ajankohtaiseksi aikaisintaan 2030-luvulla, kun nähdään Pukkilan alueen kehityksen tuomat tarpeet sekä muutokset alueessa ja liikennemäärissä. Siihen mennessä myös mahdolliset liikkumistapojen muutokset kaupungissa ovat konkretisoituneet ja VR:n ratapihahankkeen vaikutukset Pohjolan ja Kähärin alueisiin ovat selvillä.

Kähärin ja Pitkämäen alueiden asukkaat ovat tärkeässä asemassa tehtäessä muutosta 2030-luvun liikkumistapoihin asuinalueella. Nykyisten jo osittain ylikuormitettujen ja kapeiden pihakatujen paisuminen sekä niiden pakottaminen yli 3500 autoa vuorokaudessa vetäviksi kokoomakaduiksi on osin estettävissä, jos alueen nykyiset ja uudet asukkaat omaksuvat kasvavassa määrin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen liikkumismuotoinaan.

Kuitenkin alueen sijoittuminen Turun ruuhkaisimpien katujen, Koulukadun ja Puistokadun, läheisyyteen, sekä ratapihahankkeen tuoma yksityisautoilun lisääntyminen Köydenpunojankadulla ovat ennusteiden mukaan omiaan lisäämään autoilua alueella, yhdessä kasvavan asukasmäärän kanssa. Kähärin puistotien rakentaminen tulee siksi säilyttää 2030-luvulle mentäessä keinovalikoimassa, jotta pystytään tarvittaessa estämään alueen pihakatujen paisuminen kokoomakaduiksi. Autoliikenteen määrän moninkertaistuminen pienillä pihakaduilla heikentäisi merkittävällä tavalla alueen asumismukavuutta, liikenneturvallisuutta ja pahimmillaan vaurioittaisi rakennusten perusteita.

- Turun SDP on sitoutunut kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen. Kaupunkia ohjataan strategioilla, joita toteutetaan yksittäisillä päätöksillä. Tekniikan kehitys on kuitenkin niin nopeaa, että meidän täytyy pysyä avoimina erilaisille vaihtoehdoille: kehittämään voimakkaasti joukkoliikennettä mutta mahdollistamaan myös erilaiset päästöttömät kulkumuodot siten, että tavoite saavutetaan. Kasvava kaupunki tarvitsee kulkuväyliä - tuleva kehitys sitten osoittaa, että tarvitseeko juuri kyseistä Kähärin puistotietä lähteä rakentamaan vai onnistummeko muilla keinoin välttämään alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden jäämisen mottiin, linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo.