Turun SDP:ltä selvityspyyntö SOTE-tilojen tarpeista

Julkaistu: 11.04.2019

Kristiina Hellstén

Turun SDP:n edustajat jättivät viime kaupunginhallituksessa seuraavan selvityspyynnön:

 

Selvityspyyntö hyvinvointitoimialan käytössä olevien tilojen kunnosta ja soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen

Esitämme, että Turun kaupunki selvittää ensi tilassa hyvinvointitoimialan käytössä olevien tilojen kunnon kuntokartoituksen avulla. Kaikkien käytössä olevien tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja terveellisiä.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää vanhuspalveluiden tilojen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Tällä tarkoitamme esimerkiksi sitä, että tarkastelussa otetaan huomioon

  • kotihoidon piirissä olevien kuntoisuus ja mahdollinen ympärivuorokautisen hoidon paikan tarve
  • tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen jonot ja hoitopäivän hinta verrattuna sairaalahoitoon ja/tai raskaaseen kotihoitoon
  • millainen on Turun kaupungin uusien vanhuspalveluiden yksiköiden valmistumisen seurauksena irtisanottujen vuokrasopimusten vaikutus kokonaispaikkamäärään?
  • Ovatko nyt tehostettuun palveluasumiseen tai vaativaan tehostettuun palveluasumiseen sijoitetut palvelun tarjoajan mukaan oikean tasoisessa hoivassa?

 

SDP ryhmä

Kristiina Hellstén

Mika Maaskola

Petja Raaska