Turun SDP:n valtuustoryhmä: Runkobussit raitiovaunuetuuksin selvitettävä

Julkaistu: 08.01.2019

Turun kaupunginvaltuuston käsittelyyn on valmisteilla joukkoliikenneratkaisu, missä on vertailtu ns. Superbussin ja Raitiotien rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. Rinnalla on valmisteltu runkolinjauudistusta, mikä käsitellään erillään ensin mainitusta jätti-investoinnista.

Janne Wahlroos toi esille, että selvityksistä puuttuu Helsingborgin vaihtoehto, missä on toteutettu runkobussilinjasto raitiotietä ja superbussia vastaavin etuuksin. Tässä mallissa muun muassa vältytään maanalaisen infran siirtokustannuksilta, siltojen vahvistustöiltä sekä varikon rakentamiselta ja kustannukset ovat näinolellen oleellisesti pienemmät. Tämä vaihtoehto ei sulje pois myöhemmin tehtävää raskaampaa investointia, mikäli kaluston kapasiteetti loppuu nykyisin arvioitua aikaisemmin.

SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että tilanteessa, jossa kaupungin vetovoiman ylläpitämiseksi on tehtävä merkittäviä investointeja myös kouluihin sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluihin niin on vastuullista selvittää pikaisesti myös tämä vaihtoehto ennen päätöksen tekemistä. Asiasta tehtiin selvityspyyntö kaupunginhallituksessa 7.1.2019.

Valtuustoryhmän mukaan selvityksen tekemisen ei pitäisi viivästyttää päätöksentekoa, sillä pohjatiedot on jo saatavilla aiemmista selvityksistä. ”Oleellista on nyt käydä kaikki vaihtoehdot huolellisesti läpi ja sen jälkeen päättää kokonaistaloudellisesti ja kaupungin kehittämisen kannalta parhaasta vaihtoehdosta”, Elo summaa.

”Näin suurta päätöstä tehtäessä on arvioitava kaikki vaihtoehdot ja huomioitava myös kaupungin taloudellinen tilanne. Meidän on kehitettävä Turkua voimakkaasti, mutta tehtävä se vastuullisesti”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo.

”Olemme jo kehittämässä runkolinjastoa ja nyt onkin syytä lisätä selvitykseen vielä vaihtoehto VE0++, eli miten se pystyisi vastaamaan kaupunkikehityksen paineisiin jos runkolinjastolle annettaisiin täydet etuudet, kuten raskaammille vaihtoehdoille”, jatkaa Turun SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola.

 

Lisätiedot: valtuustoryhmän pj Piia Elo 0503754774, kaupunginhallituksen jäsen Mika Maaskola 0405591423