Turun SDP pormestarimallin puolella

Julkaistu: 10.10.2019

Turun SDP:n edustajisto kuuli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Katteluksen (kok) esityksen työryhmän esityksestä Turun kaupungin johtamisjärjestelmäksi 2021 kesäkuusta alkaen, hyväksyi osaltaan neuvottelutuloksena olleen pormestarimallin edistämisen ja evästi valtuustoryhmää jatkotyöstämisessä.

Hyvänä pidetiin kansan äänen saamista prosesseihin alusta saakka, demokratian lisääntymistä, sekä vallan ja vastuun osoittamista samaan paikkaan. Pormestariohjelmalla katsottiin saatavan ennakoitavuutta päätöksentekoon.

Puheenvuoroissa kannettiin mm. huolta vaalien henkilöitymisestä asiasisältöjen sijaan, kannettiin huolta nuorisolautakunnan alaisten asioiden saamasta painoarvosta jatkossa, sekä apulaispormasterien asianmukaisesta määrästä. Puheenvuoroissa pidettiin myös tärkeänä, että hallinto ei lisäänny.

Lisätiedot: Mika Maaskola 040-559 1423