Turun SDP: Turkuun tarvitaan lapsiperhestrategia ja -toimenpideohjelma

Julkaistu: 04.12.2018

Tiedote 3.12.2018
SDP:n valtuustoryhmä: Turkuun tarvitaan lapsiperhestrategia ja -toimenpideohjelma
 
Turun SDP:n valtuustoryhmä on 3.12. kaupunginvaltuuston kokouksessa jättänyt aloitteen lapsiperhestrategian ja -toimenpideohjelman laatimisesta Turkuun. Aloitteen allekirjoitti yli 30 valtuutettua.
 
Turku ehkäisee syrjäytymistä monin eri tavoin ja asia on nostettu esiin vahvasti myös kaupunkistrategiassa ja kärkihankkeissa. Kuitenkin lukuisat tutkimukset osoittavat monien perimmäisten syrjäytymisen syiden johtavan lapsuuteen ja perheisiin. Aloitteessa edellytetäänkin, että tärkeänä osana syrjäytymisen ehkäisyä tulisi kiinnittää huomiota lapsiperheiden jaksamiseen, palveluihin ja toimeentuloon strategian keinoin.
 
- Turku on panostanut lapsiystävällisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, mutta meiltä puuttuu kaiken kokoava yhtenäinen lapsiperhestrategia ja toimenpideohjelma lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän työn tueksi ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mari-Elina Koivusalo.
 
Strategialta vaaditaan aloitteessa selkeitä päämääriä ja tavoitteita ja toimenpiteiden laatimista yli hallintokuntarajojen. Strategian toteutuminen tulisi varmistaa riittävin toimenpitein, systemaattisella seurannalla ja raportoinnilla. 
 
- Mahdollisen sote-uudistuksen toteutuessa kunnille jää yli 80 prosenttia lapsiperhepalvelujen voimavaroista. Mikäli uudistus toteutuu, suurin osa kuntien palvelutehtävistä suuntautuu lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin ja tähän tulee alkaa myös aktiivisesti valmistautua, muistuttaa Koivusalo.
 
Lisätiedot
Mari-Elina Koivusalo
040-595 1035