Valtuustoaloite: Uusi puuttumismalli kiusaamiseen ja väkivallan tekoihin Turun kouluissa ja oppilaitoksissa

Julkaistu: 19.10.2020

Kaupunginvaltuutettu Päivi Pietari

Turun Sos.dem. valtuustoryhmä on päättänyt yhtyä valtuutettu Päivi Pietarin (kuvassa) valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen vähentämiseksi Turussa uudella kokeilulla.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.10.2020 on päätöksenteossa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023. Siinä vataan tilannetta seuraavasti:

”Oikeus turvalliseen kotiin ja kasvuympäristöön kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kasvuympäristön turvallisuus näyttäytyy lapselle mm. turvallisena koti- ja kouluympäristönä sekä mahdollisuutena kulkea itsenäisesti koulu- ja harrastusmatkat.

Yksi tunnetusti vakava uhka terveydelle, hyvinvoinnille ja koulumotivaatiolle on kiusatuksi joutuminen vapaa-ajalla, kotona tai koulussa. Kouluympäristössä asiaan pyritään puuttumaan yhteisten toimintasääntöjen ohjaamina. Vuoden 2017 TEA-viisari-tulosten mukaan turkulaisissa kouluissa on lähes poikkeuksessa yhteisesti sovitut käytännöt tai toimintaohjeet kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi (98 %), puuttumiseksi (99 %) ja seurannan toteuttamista varten (98 %). Lasten ja nuorten kokemukset osoittavat, että uudenlaisille toimille on edelleen tarvetta.

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Turussa koulukiusaamista vähintään kerran viikossa on kokenut 6,5 % yläkoululaisista, 0,9 % lukiolaisista ja 4,2 % ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista. Peruskoulun 4.-5. luokan oppilaista 6,8 % (vuonna 2017: 7,9 %) vastaa olevansa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Pojat kokevat kiusaamista enemmän kuin tytöt jokaisessa vastaajaryhmässä.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on kasvava trendi. Some-kiusaamisessa voi olla kyse esimerkiksi haukkumisesta, kuvien ilkeästä kommentoinnista, ryhmistä ulossulkemisesta tai seksuaalisesta häirinnästä. Aikuisten on haastavaa saada tietoon somessa tapahtuvaa kiusaamista jos siitä ei tulla suoraan kertomaan. Kiusatuksi tulleelle on tärkeää kokemus siitä, että hän on tullut kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuksi.”

Etelä-Karjalan uudessa toimintamallissa puututaan koulukiusaamiseen koulujen, poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyöryhmällä tehokkaasti. On saatu hyviä tuloksia kun selvästi lainvastaiset teot kuten esimerkiksi pahoinpitely, laiton uhkaus, varkaus, kunnianloukkaus ja viestintäsalaisuuden loukkaus siirretään suoraan poliisin tai sosiaaliviranomaisen käsiteltäväksi. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus, tekijä ohjataan Vintiö-ryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi ja nuorten oikeusedustaja. Tällä mallilla yksikään tekijä ei ole uusinut tekoaan.

"Ehdotan, että Turku ottaa käyttöön kouluissa ja oppilaitoksissa tämän Etelä-Karjalan toimintamallin kokeiluna ja arvioi sen vaikutuksia seurannalla" kirjoittaa Päivi Pietari.