Valtuustoaloite: Varhaisen tuen malli perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi osaksi varhaiskasvatusta

Julkaistu: 23.09.2020

Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mari-Elina Koivusalo

Julkisessa keskustelussa – myös Turussa – pohditaan jatkuvasti keinoja perheiden tukemiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen ja lastensuojelumenojen kääntämiseksi laskuun. Lasten ja perheiden ongelmat ehtivät liian usein kärjistyä ennen kuin apua saa ja tuolloin laskukin on sekä yksilölle että yhteiskunnalle kallis. Ilmiö on siitä erikoinen, että suurin osa lapsista ja perheistä kohdataan aivan lapsen alkuvuosista lähtien päivittäin, varhaiskasvatuksen piirissä. Monesti päiväkotien henkilökunta tietääkin jo aikaisessa vaiheessa, missä perheissä on riskitekijöitä, arjen haasteita tai pahoinvointia. Silti avun ja tuen saanti viivästyy, koska väyliä matalan kynnyksen puuttumiseksi on vähän. 

Liedossa on onnistuneesti otettu käyttöön varahaisen tuen malli, jossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun yhteydessä vanhemmilta kysytään pedagogisten kysymysten lisäksi perheen hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Pienellä muutoksella on ollut positiivisia vaikutuksia siihen, että apua ja tukea saa matalalla kynnyksellä. 

Turussa olisikin syytä ottaa sama toimintatapa käyttöön sillä lisäyksellä, että jokaiselle päiväkodille esimerkiksi alueellisesti osoitettaisiin perhetyöntekijä, jolle tukea tarvitsevat perheet ohjattaisiin matalalla kynnyksellä ja joka voisi säännöllisesti jalkautua myös osaksi päiväkodin arkea. 

 

Turussa 21.9.2020 

Turun SDP:n valtuustoryhmä

Mari-Elina Koivusalo