Valtuustoryhmän henkilövalinnat ja valtuustokatsaus

Julkaistu: 16.06.2020

Toni Eklund teki paluun Turun SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajistoon 2. vpj:ksi

Turun SDP:n valtuustoryhmä järjestäytyi 15.6.2020 valtuustokauden viimeistä vuotta 2020-21 varten.

Ryhmän puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti Piia Elo. Ryhmän varapuheenjohtajien määrä palautettiin yhdestä kahteen. 1. varapuheenjohtajana jatkaa Mari-Elina Koivusalo. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Toni Eklund (kuvassa). Valtuustoryhmän sihteerinä jatkaa Petja Raaska. Neuvotteluryhmään kuuluu edellisten lisäksi Turun SDP:n puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 2. vpj Mika Maaskola.

 

Kaupunginvaltuutettu Petra Peltonen teki 15.6.2020 valtuustokokouksesta selonteon, mistä on seuraavat poiminnat:

"Asialistalla -- peräti 33 asiakohtaa, mm. tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2019 arvioinnista, kansliapäällikön valinta, periaatepäätös koskien Turun ratapiha-alueen kehittämistä ja kaupungin sijoitusta areenayhtiöön, keväällä päätettävät vuoden 2021 investointikohteet, Logomon sillan määrärahan korotus, Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031, Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet ja niin edelleen... Aivan valtavasti isoja ja tärkeitä asioita, joista moni jää turhan vähälle huomiolle muiden asioiden vyöryessä päälle.

Aivan erityisen paljon harmittaa tapa, jolla Turkuun valittiin juuri kansliapäällikkö. Kansliapäällikön valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, joita Turun valtuusto tekee liittyen uuteen johtamisjärjestelmäämme. Meillä oli kaikki mahdollisuudet uudistaa turkulaista päätöksentekokulttuuria, kun lähdimme hakemaan avoimella haulla kaupungille uutta ykkösjohtajaa.

Jotain johtopäätöksiä täytyisi tehdä jo siitä, että hakijoita saatiin vain kuusi. Moni pieni kunta saa huomattavasti enemmän hakijoita esimerkiksi kunnanjohtajan tehtäviin. Toisaalta Turun Sanomat osasi ennustaa valinnan lopputuloksen jo ennen kuin tiesimme edes hakijoita.

Kummalliseksi valintaprosessi meni viimeistään siinä vaiheessa, kun SDP:n vaatimuksista huolimatta hakijoille ei suostuttu tekemään edes soveltuvuusarviointeja. Perusteina käytettiin muun muassa kiirettä ja sitä, että kärkihakijat ovat yleisesti niin hyvin tunnettuja. Kansliapäällikön virka on uusi ja tulevassa pormestarijärjestelmässä tehtävä on selkeästi epäpoliittisempi kuin nykyisen kaupunginjohtajan tehtävä. Kansliapäällikkö on ennen kaikkea ammattijohtaja, poliitikot valitaan vaaleilla. Avoimen haun oli tarkoitus mielestäni korostaa tätä eroa.

Puheenvuoroja asiasta pidettiin valtuuston kokouksessa oikeastaan aika vähän. Jo ennen kokousta oli käynyt selväksi, vaakakupissa taitaa painaa muut asiat kuin avoin ja hyvin tehty rekrytointiprosessi. SDP esitti kuitenkin vielä kokouksessa, että asia palautetaan valmisteluun ja soveltuvuusarvioinnit tehdään. Hävisimme äänestyksen, mutta asia oli ehkä kuitenkin sen verran kiusallinen, että jopa kaupungin tiedotteesta puuttui maininta siitä, miksi palautusesitys tehtiin.

Jälleen kerran päädyimme siis tekemään ns. turkulaisen valinnan. Lopputulos olisi voinut olla ihan sama, vaikka prosessi olisi ollut toisenlainen. Nyt kuitenkin päätettiin aloittaa johtamisjärjestelmän uudistaminen tavalla, joka antaa Turun kaupungin päätöksenteosta ja johtamisesta vähintäänkin erikoisen kuvan.

Turkulaisen poliittisen päätöksentekokulttuurin muuttaminen on tuskallisen hidasta ja tie on täynnä töyssyjä."

Katsauksen kirjoittanut valt. Petra Peltonen.