Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii mittarinkorjaaja Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska ja toimistonhoitaja Johanna Jalonen. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

10.01.2019 Mielipide

Mika Maaskola: Äänestetään muutoksen puolesta

Elämme muutoksen mahdollisuuden aikaa. 14.4.19 on päivä, jolloin voimme muuttaa maamme suuntaa kaikki yhdessä – äänestämällä eduskuntavaaleissa.   Jos nykyiset hallituspuolueet saavat jatkoaikaa, leikkaukset mitä todennäköisimmin jatkuvat ja hyvinvointiyhteiskunnan pohja murenee edelleen. Tämä kehitys pitää katkaista.   Nykyhallitus on kohdentanut leikkauksia paljon palkansaajiin. On uhattu pakkolaeilla ja saatu kiristettyä kiky-sopimus, jossa työaikaa pidennettiin, lomarahoja leikattiin jne. Työsuhdeturvaa on heikennetty mm. koeaikaa pidentämällä ja takaisinottovelvollisuutta lyhentämällä. Vuorotteluvapaan ehtoja kiristettiin, vuosilomilla sairastamiseen palautettiin omavastuupäivät.    Myös työttömät on hallitus ottanut hampaisiinsa – ansiosidonnaisen kestoa on lyhennetty 100 pv, korotetusta työttömyyspäivärahasta luovuttu, palkkatuella tehdystä työstä kertyvää työssäoloehtoa kiristetty ja aktiivimallilla leikattu työttömyysturvaa.   Lapsiperheitäkin on rokotettu – subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu, perhevapaiden päivärahoja sekä lapsilisiä on leikattu ja yleisen asumistuen perusomavastuuta suurennettu.   Osansa ovat saaneet myös opiskelijat ja eläkeläiset – aikuiskoulutustuen kestoa on lyhennetty, ammatillisen koulutuksen määrärahoja leikattu, opintorahan osuutta pienennetty ja lainaosuutta kasvatettu. Kansaneläkeindeksin leikkaus ja jäädytykset ovat laskeneet eritoten pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa.   Kun hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvaa leikataan, kansa jakaantuu hyvä- ja huono-osaisiin. Se ei rakenna mitään hyvää. Kaikesta leikkaamisesta poiketen osinkotuloista on varaa jättää osa verotuksen ulottumattomiin ja pörssiyhtiöt takovat voittoa ollen rikkaampia kuin koskaan aiemmin.   Olemmeko sitä mieltä, että kaikki edellä olevat ovat hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja? Haluammeko niitä lisää ja ajaa alas hyvinvointiyhteiskunnan ja sen turvaverkot? Mielestäni tällainen kehitys ei saa jatkua. Suuntaa on muutettava!   Suunta muuttuu vain, jos menemme äänestämään ja valitsemme nyt toisin. Äänestetään sellaisia, jotka lupaavat, etteivät enää jatka em. leikkauslinjaa ja että heikommassa ase-massa olevia ei ajeta enää suurempaan ahdinkoon.   Mika Maaskola varakansanedustaja (sd.) Turun SDP:n puheenjohtaja  
08.01.2019 Uutisia

Turun SDP:n valtuustoryhmä: Runkobussit raitiovaunuetuuksin selvitettävä

Turun kaupunginvaltuuston käsittelyyn on valmisteilla joukkoliikenneratkaisu, missä on vertailtu ns. Superbussin ja Raitiotien rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. Rinnalla on valmisteltu runkolinjauudistusta, mikä käsitellään erillään ensin mainitusta jätti-investoinnista. Janne Wahlroos toi esille, että selvityksistä puuttuu Helsingborgin vaihtoehto, missä on toteutettu runkobussilinjasto raitiotietä ja superbussia vastaavin etuuksin. Tässä mallissa muun muassa vältytään maanalaisen infran siirtokustannuksilta, siltojen vahvistustöiltä sekä varikon rakentamiselta ja kustannukset ovat näinolellen oleellisesti pienemmät. Tämä vaihtoehto ei sulje pois myöhemmin tehtävää raskaampaa investointia, mikäli kaluston kapasiteetti loppuu nykyisin arvioitua aikaisemmin. SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että tilanteessa, jossa kaupungin vetovoiman ylläpitämiseksi on tehtävä merkittäviä investointeja myös kouluihin sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluihin niin on vastuullista selvittää pikaisesti myös tämä vaihtoehto ennen päätöksen tekemistä. Asiasta tehtiin selvityspyyntö kaupunginhallituksessa 7.1.2019. Valtuustoryhmän mukaan selvityksen tekemisen ei pitäisi viivästyttää päätöksentekoa, sillä pohjatiedot on jo saatavilla aiemmista selvityksistä. ”Oleellista on nyt käydä kaikki vaihtoehdot huolellisesti läpi ja sen jälkeen päättää kokonaistaloudellisesti ja kaupungin kehittämisen kannalta parhaasta vaihtoehdosta”, Elo summaa. ”Näin suurta päätöstä tehtäessä on arvioitava kaikki vaihtoehdot ja huomioitava myös kaupungin taloudellinen tilanne. Meidän on kehitettävä Turkua voimakkaasti, mutta tehtävä se vastuullisesti”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo. ”Olemme jo kehittämässä runkolinjastoa ja nyt onkin syytä lisätä selvitykseen vielä vaihtoehto VE0++, eli miten se pystyisi vastaamaan kaupunkikehityksen paineisiin jos runkolinjastolle annettaisiin täydet etuudet, kuten raskaammille vaihtoehdoille”, jatkaa Turun SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola.   Lisätiedot: valtuustoryhmän pj Piia Elo 0503754774, kaupunginhallituksen jäsen Mika Maaskola 0405591423    
Lisää ajankohtaisia

Tapahtumat

Lisää tapahtumia