Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii mittarinkorjaaja Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska ja toimistonhoitaja Johanna Jalonen. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

15.11.2018 Uutisia

Mari-Elina Koivusalo vaatii maksutonta koulutusta

Suomi voi hyvin jos lapsiperheet voivat hyvin Mari-Elina Koivusalo on pienen turkulaisen äiti ja kohta kahden. Hän toivoo lisää joustoa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, sekä pidempää oppivelvollisuutta tulevaisuuden haasteet huomioiden. - Pienten lasten vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus joustavampiin perhevapaisiin ja osa-aikatyöhön, Koivusalo toivoo. - Lapsiperheiden jaksamista tukevaa kotipalvelua on taas saatavilla, mutta sen mahdollisuudesta pitäisi tiedottaa yhä paremmin. Matalan kynnyksen neuvontaa ja tukipalveluja tarvitaan aina jotta kukaan ei jää arjen haasteiden kanssa yksin. - Samalla kaupungin lapsiperheiden kotina on tarjottava turvallista ja viihtyisää ympäristöä, yhdessä tekemistä ja uusia elämyksiä ja kokemuksia eri asuinalueilla. SDP:llä on perhepoliittinen vaihtoehto - Me haluamme, että Suomi on maailman paras maa lapsiperheille, Koivusalo sanoo.- On ilmiselvää, että Suomi voi hyvin jos lapsiperheet voivat hyvin ja sama pätee kotikaupunkimme tasolle. - Perheet ja heidän tarpeensa ovat kokonaisuus: perhevapaiden parantamisesta ja työelämän asenteiden muuttamisesta alkaen aina siihen asti kun lapsi siirtyy toisen asteen koulutukseen, minkä tulee olla maksutonta.- Lapsen toisen asteen tutkinnon suorittaminen ei saa olla missään perheessä kiinni kustannuksista. Siinä välissä tarvitsemme kotipalvelun lisäämisen lisäksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisen myös niille lapsille joiden vanhemmat ovat työttömänä tai perhevapaalla.- Perusopetuksen yhteyteen tulee luoda joustava koulupäivä, jonka myötä jokainen lapsi saa mahdollisuuden harrastukseen ja yksin kotona vietetty aika vähenee. Samalla perheiden yhteinen aika iltaisin lisääntyisi.   Turku pärjää sivistyskaupunkina kehittämällä Mari-Elina Koivusalo on Turun Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja. Hän kertoo Turun pärjäävän hyvin, koska täällä on kompensoitu hallituksen lukuisia, lyhytnäköisiä leikkauksia.- Tulevaisuuden suhteen olennaista on pohtia, millaista osaamista Suomi ja Turun seutu tarvitsee tulevaisuudessa, Koivusalo linjaa.- Varmaa on se, että pärjäämme kovenevassa globaalissa kilpailussa vain maailman parhaalla osaamisella. Osaamistason aleneminen johtaisi vääjäämättä kilpailukykymme heikkenemiseen. Tulevaisuudessa Suomen menestys ja rooli maailmassa rakentuvat osaamisen, sivistyksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden pohjalle. - Samalla kun ympäröivä maailma on muuttunut hurjasti, ovat koulumme pysyneet samanlaisina kuin 50 vuotta sitten. Uudet oppimisympäristöt, digitalisaatio ja uudenlainen oppiminen ovat välttämättömyys ja muutokseen pitää suhtautua positiivisesti, Koivusalo linjaa. - Suomessa oppivelvollisuus on verraten lyhyt. Koska jokaiselle tulee antaa mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa, olisi mielestäni varhaiskasvatuksesta tehtävä velvoittavaa ja sitä myöden maksutonta neljävuotiaasta lähtien. Samalla oppivelvollisuuden kestoa tulisi pidentää toisen asteen tutkinnon suorittamisen loppuun. - Suomalainen koulutus on alkanut periytyä. Yhteiskunnan tulisikin yhä vahvemmin puuttua tähän tosiasiaan. Jokaisesta koulusta pitää saada yhtä hyvät lähtökohdat elämään ja jokaisen lapsen tulee tuntea voivansa tavoitella mitä ikinä hän haluaa.   Kuka? Mari-Elina Koivusalo Ikä? 32 Ammatti? Poliittinen avustaja Mitä? Turun kaupunginvaltuutettu pyrkii kansanedustajaksi  
14.11.2018 Uutisia

Mika Maaskola perää valtiota enemmän mukaan Turun liikennepanostuksiin

Runkolinjat vievät joukkoliikenteemme seuraavalle tasolle   Ympäristöpolitiikka näyttää nousevan yhä keskeisempään rooliin uusimman ilmastoraportin julkistuksen seurauksena. Mika Maaskola pitää tätä tärkeänä. Yksi uusi toimenpide Turussa ovat runkolinjat. Mitä uutta ne tuovat? - Valmistuessaan 2021 runkolinjasto nostaa jo nyt kovasti kehutun Föli -järjestelmämme seuraavalle palvelutasolle, kertoo Turun kaupunginhallituksen jäsen Mika Maaskola. - Järjestelmä perustuu vahvoihin keskustan läpi meneviin runkolinjoihin sekä laajaan kehärunkolinjaan. Tätä runkolinjastoa tukee lisäksi muut harvemmin liikennöitävät linjastot. - Hyvää runkolinjoissa on mm, tiheä vuoroväli 5-10min, matkojen nopeuden, mukavuuden ja sujuvuuden lisääntyminen, sekä kehärunkolinjan mahdollistamat erinomaiset poikittaisyhteydet. - Nämä parannukset tehdään mm. omilla bussikaistoilla, bussien liikennevaloetuuksilla, parantamalla matkustajainformaatiota sekä rakentamalla korkeatasoisia vaihtopysäkkejä, Maaskola luettelee.   Vielä voi vaikuttaa - On selvää että aina kun tehdään isoja uudistuksia, niin ihan kaikkien palvelut eivät parane vaikka, suurimalle osalle kyllä. - Suurimmat kritiikit ovat tulleet pysäkkivälien harvenemisista, oman lähilinjan mahdollisesta lakkauttamisesta tai muuttamisesta vaihdolliseksi, Maaskola kertoo. Eri tahot ovat lausuneet mielipiteensä ja tällä hetkellä asia on virkamiesvalmistelussa. Kun lopullinen esitys tulee vuoden lopulla Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan, niin näemme miten kritiikki ja muutosehdotukset on otettu huomioon. - Silloin on myös poliittisen vaikuttamisen aika ja paikka. Oma näkemykseni on, että mahdollisista poistuvista pysäkeistä ja lähilinjoista voidaan hyvin perustein tehdä uusia linjauksia, Maaskola sanoo.   Turku edelläkävijänä ilmastoasioissa - Turku on edelläkävijä maailman mittakaavassa ilmastokysymyksissä, mistä meidän syytä olla ylpeitä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, se on kunnianhimoinen mutta realistinen tavoite, Maaskola kertoo. - Turun ilmastotavoitteet ja toimenpiteet ovat tähän mennessä tuottaneet 35 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti mitattuna. Tätä määrätietoista työtä kaupungin tulee jatkossakin viedä eteenpäin. - Kaikkien on hyvä miettiä, mitä minä voin tehdä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Voisinko siirtyä osittain tai kokonaan erinomaisen Fölimme asiakkaaksi tai hyödyntämään kaupunkimme koko ajan kehittyvää pyörätieverkkoa? Mitä Suomen hallituksen pitäisi tehdä ilmastomme hyväksi? - Antaa pikaisesti rahoitus tunnin junaan, sillä taloushyötyjen lisäksi suuri ympäristövaikutus, Maaskola julistaa. - Kun tulevaisuudessa tehdään isoja joukkoliikenneratkaisuja kaupungeissa, tulee niihin saada valtiolta selkeästi suurempi rahoitus kuin nyt ollut linjana. Esimerkiksi raitiotie tai superbussi olisi paljon realistisempi ja helpompi perustella veronmaksajille, mikäli sen valtionosuus olisi 50% nyt linjauksena olevan 30% sijaan.  - Valtion tulee myös uusia kaupunkipolitiikkaansa, tekemällä kaupunkipoliittinen ohjelma. Kestävää kehitystä ja ilmastopolitiikkaa voidaan tehokkaimmin tehdä juuri kaupungeissa, Maaskola toteaa.     Kuka? Mika Maaskola Ikä? 52 Ammatti? Projektikoordinaattori Turun Vesihuolto Oy:ssa Mitä? Turun SDP:n puheenjohtaja pyrkii varapaikalta kansanedustajaksi  
13.11.2018 Uutisia

Eeva-Johanna Eloranta parantaisi ikäihmisten asemaa

Osa vanhuksista joutuu valitsemaan ruuan ja lääkkeiden  väliltä   Eeva-Johanna Eloranta saa näkyvänä kansanedustajana paljon palautetta kentältä. Seniorioväestön arjen murheet ovat tämän indeksin mukaan selvästi olleet kasvussa. - Yhä useammat ikäihmiset kertovat samaa viestiä; hinnat nousevat ja lääkeomavastuut sekä palvelumaksut ovat nousseet eikä pieni eläke tahdo enää riittää kohtuulliseen elämiseen varsinkaan yksin asuvilla, Eeva-Johanna Eloranta kertoo. - Mieli katkeroituu, kun kaikesta joutuu tinkimään. Moni koko ikänsä pienipalkkaisessa työssä käynyt saa eläkettä ehkä vain saman verran kuin mitä takuueläke ja asumistuki ovat yhteensä. - Moni on tullut minulle kertomaan, että joutuu pohtimaan ostaako ruokaa vai lääkkeitä. Tilanne on erityisen kiperä alkuvuodesta, kun joutuu maksamaan viime vuonna korotetun 50 euron lääkeomavastuun, joka vie tuloista ison siivun. Kaikkein eniten pienituloisia eläkeläisiä onkin yli 75-vuotiaiden yksin asuvien joukossa, joista joka neljäs, 25 % on pienituloinen. Yksin asuvista naisista jopa 27 % on pienituloisia, Eloranta kertoo.   Hallitus heikentänyt vanhusväestön asemaa - Sipilän hallitus on tehnyt useita vanhusväestön asemaa heikentäviä päätöksiä, Eloranta kertoo. - Se on heikentänyt vanhuspalvelulakia. Laista on poistettu mm. maininta siitä, että vanhusten palveluissa tulee olla käytössä monipuolista asiantuntemusta esimerkiksi gerontologiassa. - Hallitus on nostanut lääkkeiden ja asumistuen omavastuuosuuksia ja heikentänyt matkakorvauksia. Diabeteslääkkeistä osa on pudotettu pois täyskorvattavien joukosta ja keliaakikkojen ruokavaliokorvaus on poistettu. - Hallitus on leikannut kansaneläkeindeksiä ja jäädyttänyt sen neljäksi vuodeksi alhaisemmalle tasolle eli hintojen noustessa eivät tuohon kela-indeksiin sidotut etuudet, esimerkiksi kansaneläke, silti nouse. - Hallitus on nostanut takuueläkettä, mutta sen nosto ei korvaa muita heikennyksiä eläkeläisten toimeentuloon. - Tämän lisäksi hallitus verottaa palkansaajaa ja eläkkeensaajaa eriarvoisesti, sillä palkansaajalla on työtulovähennys, mutta eläkkeensaajalla ei vastaavaa eläketulovähennystä ole. Näin ollen eläkkeensaajan verotus  on kovempi. - Mitään näistä heikennyksistä emme Sdp:ssä ole hyväksyneet, vaan olemme eduskunnassa äänestäneet kaikkia niitä vastaan, Eloranta sanoo.   SDP tavoittelee nousua pienimpiin eläkkeisiin Paras tapa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien aseman parantamiseksi on takuueläkkeen korottaminen ja kansaneläkkeen tason parantaminen. Sdp onkin esittänyt 30 euron korotusta pienimpiin eli kaikkiin alle 1400 euron kuukausieläkkeisiin. Pidemmällä aikavälillä tavoittelemme nettona 100 euron korotusta.  - Myös verotuksen keventäminen on tehokas keino parantaa toimeentuloa. Kannatamme eläketulovähennystä, jolloin eläkkeensaajan verotus ei olisi kovempi kuin palkansaajalla, joilla on työtulovähennys verotuksessa. - Me kannatamme mm. palvelumaksujen ja maksukattojen alentamista, lääkekorvausten tason parantamista sekä asumistuen ja eläkkeensaajan hoitotuen kehittämistä. Toisin sanoen emme olisi tehneet näitä koskevia hallituksen tekemiä heikennyksiä, Eloranta luettelee. Entä mitä Eloranta vastaa kritiikkiin Antti Rinteen eläkelupauksen (100€ pitkällä aikavälillä kaikille alle 1400€/kk eläkettä saaville) taloudellisesta kestämättömyydestä? - Suomessa on 200 000 köyhyysrajalla tai sen alapuolella elävää eläkeläistä, joista valtaosa saa kansaneläkettä tai takuueläkettä. Joukkoon kuuluu myös täyden työuran tehneitä eläkeläisiä. Heidän toimeentuloaan pitää kohentaa.  - Näillä pienituloisella eläkkeensaajalla jokainen lisäeuro menee suoraan kulutukseen ja samalla tämän yhteiskunnan pyörittämiseen. - Sdp rahoittaisi uudistuksen muuttamalla verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan. Sdp:n vero-ohjelmassa ehdotetaan mm. lähdeveroa lähinnä ulkomaisille yleishyödyllisille yhteisöille. Pelkästään tämä muutos kustantaisi uudistuksen. Keinoja kyllä löytyy, kun tahtoa on.     Kuka? Eeva-Johanna Eloranta Ikä? 52 Ammatti? Kansanedustaja, VTM, FM Mitä? Hakee jatkokautta kansanedustajana  
Lisää ajankohtaisia