Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii mittarinkorjaaja Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska, toimistonhoitaja Johanna Jalonen sekä huhtikuun loppuun asti viestintäsihteeri Miika Tiainen. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

01.12.2020 Mielipide

Eija Raunio: Gerokoutsit tarvitsevat lisää aikaa iäkkäille asiakkailleen

Turku on kouluttanut lähihoitajia gerokoutseiksi, joiden tehtävänä on ikäihmisten liikuntakyvyn ylläpito. Tarkoituksena on, että he vastaavat fysioterapeuttien laatimien kuntoutus- sekä kunnon ylläpitosuunnitelmien toteutumisesta. Kyse on todella tärkeästä ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisestä, jolla onnistuessaan säästettäisiin myös rahaa. Kun akuutti sairaus romahduttaa toimintakyvyn, niin pelkkä sairauden hoito ei riitä, vaan tarvitaan toimintakyvyn palauttavaa kuntoutusta. No, mikä sitten on ongelmana, kun on jo panostettu ammattilaisten koulutukseen, ja tuntuvasti? Yhden hoitajan kouluttamisen gerokoutsiksi kerrotaan maksaneen 6000 euroa ja heitä on koulutettu noin 100 henkeä, eli siihen on nyt panostettu noin 600 000 euroa. Ongelma piileekin siinä, että esimerkiksi kotihoidon hoitajille ei resursoida työaikaa tehtävän hoitamiseen. Heille annetaan usein vain 15 minuuttia aikaa yhteen kotikäyntiin, joten jokainen ymmärtää, että siinä ajassa ei hidasta ikäihmistä paljon aktivoida, vaan tehtävät hoidetaan itse pikaisesti. Puuro mikroon, lääkkeet asiakkaalle, roskat mennessä roskikseen. Ja tämän ajan asiakas istuu passiivisena paikallaan ja taantuu lisää. Sama kiire on hoitolaitoksissa. Ikäihmiset säilyttäisivät toimintakykynsä aktiivisella toiminnalla. Jos aikaa olisi vaikka 10 minuuttia enemmän, niin hoitaja voisi valvoa, kun asiakas vie itse roskat roskikseen ja ylläpitää näin toimintakykyään. Saattaisi vessaan sen sijaan, että käyttää vaippoja. Kävelyttäisi ruokapöytään ja tukisi itsenäistä ruokailua sen sijaan, että veisi pyörätuolilla ja jopa syöttäisi. Ikäihmiset säilyttäisivät toimintakykynsä aktiivisella toiminnalla. Uskon vahvasti, että tällä olisi myös hyvin myönteinen vaikutus heidän henkiseen hyvinvointiinsa. He pärjäisivät pidempään rakkaissa kodeissaan eivätkä tarvitsisi niin nopeasti kalliita laitospaikkoja. Turku säästäisi resursoimalla riittävästi hoitokäynteihin, saisi koulutusinvestoinnilleen vastinetta, osoittaisi olevansa inhimillinen kotikunta, jossa myös ikäihmiset voivat hyvin. Ja tiedän kyllä, että Turulla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida hoitajia. Heitä ei nykyisellään ole tarpeeksi, mutta uskoisin työn mielekkyyden lisääntymisen auttavan myös siihen ongelmaan. EIJA RAUNIO tarkastuslautakunnan jäsen (sd)
01.12.2020 Mielipide

Mari-Elina Koivusalo: Totuus Turun 5,5 miljoonan ”leikkauksista” kasvatukseen ja opetukseen

Olen hämmentyneenä ja hiukan surullisenakin huomannut yhden puolueen levittävän erityisesti sosiaalisessa mediassa täysin harhaanjohtavaa tietoa siitä, että Turussa oltaisiin ensi vuonna suorittamassa massiivisia säästöjä sivistystoimialalla. On vastuutonta lietsoa turhia pelkoja palveluiden heikkenemisestä tällaisena aikana, kun monet vanhemmat ja opettajat ovat muutenkin huolissaan lasten koulutien koronakuopista. Myös Turun Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten aiheesta täysin kritiikittömästi. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sivistystoimialalle ensi vuodeksi oli kylläkin 5,5 miljoonaa pienempi kuin lautakunnan alkuperäinen esitys, mutta tämä ei silti tule vaikuttamaan palvelutasoon alentavasti. Kun kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi oman budjettiesityksensä, ei ymmärretty, että tänä vuonna tulemme alittamaan budjettimme 3,5-4 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu tietyistä huomioimatta jääneistä asioista ja väärinkirjauksista jonka myötä myös ensi vuoden budjetissa on ollut paljon ylimääräistä rahaa. Muutamia esimerkkejä näistä helpoista säästöistä ovat vaikkapa koulukuljetusten väheneminen Pohjois-Turussa, tuplabudjetoidut laitoshuoltajien sijaisjärjestelyt, uudet ateriapalvelusopimukset joista säästöä tulee valtavasti sen myötä, ettei poissaolevan oppilaan ateriaa enää toimiteta tai laskuteta. Paljon kaikenlaisia matkustus-, ym. kuluja on myös säästynyt koronan myötä ja lisäksi palveluiden kysyntä on ollut odotettua pienempää erityisesti varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lautakunnan talousarviossa oli yksi hyvin iso virhe, kun lukiokoulutuksen saamien koronarahojen menopuolelle oli merkitty miljoona euroa liikaa. Yksi miljoona saatiin ”leikattua” siis pyyhekumilla. Tämänkaltaisten menojen karsimisen lisäksi olisi kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen päästäksemme pitänyt löytää jostain vielä miljoona. Siinä tapauksessa olisi jo pitänyt vähentää henkilöstöä (siis kasvattaa ryhmäkokoja) ja tätä ei haluttu tehdä. Siksi valtuustossa onneksi lisättiin budjettiin tuo miljoona.  Esimerkiksi suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen on budjetissa ensi vuodelle varattu palkkakustannuksia lähes 1,5 miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämä on tärkeää, sillä oppilasmäärämme kasvaa yhä. Tulevat TES-korotukset eivät syö tätä nousua, sillä varaukset niihin ovat kaupunginhallituksen budjetissa. Myöskään ylimääräiset korona-avustukset eivät sisälly millään tavalla tähän lukuun.  Lisäksi valtuusto päätti, että oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamat kulut korvataan lisäbudjetilla sivistystoimialalle kustannusten selvittyä. Samoin varhaiskasvatuksen maksualennukset kompensoidaan. Maan hallitus taas on budjetoinut ensi vuodelle 10 miljoonaa euroa oppilashuollon parantamiseen ja Turun osuus tästä tulee olemaan noin 0,4 miljoonaa.  Turussa lapset ja nuoret saavat käytännössä entisen tasoista kasvatusta ja opetusta ensi vuonnakin. Normaalin toiminnan ohella meillä on käytössä myös valtion myöntämiä koronarahoja, joilla saamme lisäresurssia opetukseen ainakin vielä keväällä, toivottavasti myös ensi syyslukukaudella.    Mari-Elina Koivusalo (sd.) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj Kaupunginvaltuutettu
Lisää ajankohtaisia