Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii mittarinkorjaaja Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska, toimistonhoitaja Johanna Jalonen sekä osa-aikaisesti projektiassistentti Päivi Salminen. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

13.12.2019 Uutisia

Turun SDP: Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tarvitsemansa tuen

Uuden PISA-raportin mukaan lukemisen taso on hälyttävästi laskenut edelleen 15-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Varsinkin poikien lukutaidossa olisi parantamisen varaa. Samoin luonnontieteiden osaamisessa esiintyy laskua.  Vanhempien ammatti, koulutus ja käytettävissä olevat tulot ovat yhteydessä oppilaiden lukutaitoon. PISA-raportin mukaan ero lukemisen osalta ylemmässä ja alemmassa tuloluokassa vastaa kahden kouluvuoden opintoja. Tämän eriarvoisuuden kehityksen SDP haluaa katkaista. Turun SDP vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriön 2020 alkavaan ”oikeus oppia” -kehittämishankkeeseen varatut varat suunnataan Turussa alueille ja kouluille, joiden alueella asuu syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.  Turun SDP haluaa, että hankkeen raha käytetään lisäaikuisten saamiseen kouluihin ja oppilaitoksiin.  Opetusryhmiä tulee voida jakaa joustavasti tarpeen mukaan. Joskus tarvitaan tukea vain tiettyihin tilanteisiin ja lyhyemmän aikaa. Tarvitaan riittävästi euroja, jotta on varaa palkata esimerkiksi joustavien opetusryhmien opettajia samanaikaisopettajiksi, pienryhmäosaajiksi ja työparityöskentelyyn luokanopettaja- ja aineenopettajajärjestelyiden rinnalle.  Tämän päivän koulu kohtaa hyvin erilaisia oppijoita ja perheitä, joiden elämäntilanteet ja tuen tarve vaihtelee. Koululla on tässä paikkansa moniammatillisena toimintaympäristönä olla perheiden tukena. Osaamista löytyy - sille on vain annettava mahdollisuus. ​ Näillä toimilla voimme välttää tulevaisuudessa nuorten syrjäytymistä.   Turun SDP:n edustajisto hyväksyi em. kannanoton syyskokouksessaan 12.12.2019.   Lisätiedot: kaupunginvaltuutettu Taru Pätäri 040-5470440 https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/pisa-2018-suomi-lukutaidossa-parhaide n-joukossa
28.11.2019 Mielipide

Koivusalo ja Tiainen: Jokirantaa kehitettävä kaupunkilaisten yhteisenä olohuoneena

Aurajokirantaan Itäiselle Rantakadulle suunnitellut uudet pyöräilyreitit ovat herättäneet keskustelua ja niiden on pelätty mm. vaikeuttavan autoliikenteen sujuvuutta. Aihe ansaitsee osakseen toisenlaisiakin näkökohtia. Aurajoen rantapenkereellä nykyisin kulkeva kevyenliikenteen väylä on erittäin suosittu, mutta huonosti toimiva. Kivetys, kynnykset, tolpat ja penkit sekä näitä väistelevät kävelijät tekevät väylästä jopa vaarallisen. Kauniilla säällä ja tapahtumien aikaan jokirannassa liikkuu isoja ihmismassoja, ja kevyelle liikenteelle varattu tila alueella on vieläkin kapeampi tai olematon. Erityisen hankala kohta on Teatterisillalle tulo, jossa tila kapenee entisestään. Lisäksi Martinsillan ahdas alitus tuo jatkuvaa päänvaivaa niin pyöräilijöille kuin kävelijöille. Sujuva liikenne on myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden oikeus. Mikäli pyöräilijät saisivat oman asianmukaisen reitin ylempää, houkuttelisi jokiranta yhä enemmän kansalaisia liikkumaan jalan tai pyörällä, mikä on toivottava suuntaus ja johon on panostettava. Autoilijoille jäisi autokaistojen kaventamisenkin jälkeen hyvin tilaa liikkumiseen. Itäinen Rantakatu on nyt monin paikoin erittäin leveä yhdellä kaistalla molempiin suuntiin kulkevan autoliikenteen käyttöön. Lisäksi osa pyöräkaistojen vaatimasta tilasta saataisiin nyt parkkipaikoille varatulta tilalta sekä kaistapysäkkejä käyttämällä. Kokonaan toinen kysymys on, kuinka laajasti yhden keskustan viihtyisimmistä ja eloisimmista alueista tulee ylipäätään olla autoilijoiden läpikulkuliikenteen käytössä. Olemme vuosia saaneet ihailla Aurajokirannan muovautumista ihmisten yhteiseksi olohuoneeksi, joka on kaupunkitilana ainutlaatuinen ja josta saamme olla yhdessä ylpeitä.  Ydinkeskusta-alueen kehittämisessä prioriteettilistan kärjessä on oltava - kaupunkistrategian ja keskustavision hengessä - tehokas joukkoliikenne sekä tilaa säästävä pyöräily ja kävely. Näin voimme viettää aikaa kauniissa ja viihtyisässä kaupunkiympäristössä ja vahvistaa keskustan elinvoimaa - autojen läpiajoliikenne ei sitä edesauta. Lisäksi on syytä todeta, ettei toriparkkityömaan olemassaolon tarvitse tarkoittaa muun keskustan liikenteen kehittämisen jäädyttämistä. Varsinkin, kun työmaa on erityisesti haitannut juuri joukkoliikenteen käyttäjiä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä, joiden kannalta nyt tehty, hyvin osittainen Auransillan läpiajokielto on varsin laiha lohtu. Mari-Elina Koivusalo Kaupunginvaltuutettu (sd.) Miika Tiainen Opiskelija (sd.) Miika Tiainen  
Lisää ajankohtaisia