Mitkä asiat ainakin ovat tärkeitä Turun SDP:lle?

Liity jäseneksi

Mitkä asiat ainakin ovat tärkeitä Turun SDP:lle?

Turun SDP:n valtuustoryhmän pj Päivi Pietari

”HYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE”

Turun Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj Päivi Pietari
TYKS:n työsuojeluvaltuutettu, erikoissairaanhoitaja

Taloudellisesti vaikeana aikana palveluiden ja tulonsiirtojen tarve kasvaa. Jos on pakko leikata, pitää olla reilu eikä leikata eniten yhteiskunnan hiljaisilta. Turun SDP:n mielestä ihmisen pitää saada hyvinvointipalvelut tulotasosta, asuinalueesta, etnisestä taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Ennaltaehkäisy on oikeudenmukaista. Liikunta ja kulttuuri tekevät kaikille ihmisille hyvää, eikä niitä pidä jättää hyväosaisten etuoikeudeksi. Lapsiperheiden mahdollisuus saada tukea arkensa pyörittämiseen ehkäisee uupumista ja ongelmien kasautumista. Virikkeellinen vanhuus on edullista ja inhimillistä.

Palvelut tulee järjestää ja tuottaa kustannustehokkaasti veronmaksajien rahoja kunnioittaen. Kunnan on järkevää tuntea palvelutuotanto tuottamalla palveluita itse. Laadukkaat yksityiset palvelut ovat julkisten palveluiden kumppani.

Aiheesta lisää kunnallisvaaliohjelmassamme täällä.

Turun Kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj Mari-Elina Koivusalo

”SIVISTYS LUO TASA-ARVOA”

Turun Kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj Mari-Elina Koivusalo
Kaupunginvaltuutettu

Turun SDP:n mielestä varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat viimeisiä paikkoja mistä sopii säästää. Jokaisen ihmisen elämän eväät luodaan lapsuudessa. Oppimisen edellytykset ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet saavat perustansa päivähoidossa ja koulussa.

Päivähoito ei ole vanhempien oikeus vaan lapsen oikeus. Tällä tarkoitetaan sitä, että lapsen oikeuden ei tule riippua siitä, millaisessa elämäntilanteessa hänen vanhempansa ovat. Päivähoito on lapselle kavereita, ryhmässä toimimista, uuden oppimista ja ikätasoisia, mielenkiintoisia haasteita. Yllättävän monelle lapselle päivähoito on arkielämän tärkein turvan ja vakauden lähde. Tätä ei saa vaarantaa arveluttavilla rajoituksilla tai korkeilla maksuilla.

Globaalissa kilpailussa Suomi ei koskaan menesty palkkoja alentamalla. Sen sijaan me pärjäämme osaamalla paremmin kuin muut. Osaamista me teemme panostamalla maailman laadukkaimpaan, maksuttomaan koulutukseen.

Aiheesta lisää kunnallisvaaliohjelmassamme täällä.

Turun SDP:n puheenjohtaja Toni Eklund

”POLITIIKASSA TARVITAAN SILLANRAKENTAJIA”

Kaupunginvaltuutettu Toni Eklund
Turun kaupunginhallituksen vpj, toimitusjohtaja

Globaalissa kilpailussa Suomi ei koskaan menesty palkkoja alentamalla. Sen sijaan me pärjäämme osaamalla paremmin kuin muut. Osaamista me teemme panostamalla maailman laadukkaimpaan, maksuttomaan koulutukseen.

Yhteiskuntamme tarvitsee nyt yhtenäisyyttä enemmän kuin pitkään aikaan. Vihapuheet on kitkettävä ja käytettävä energia yhteisten etujen löytämiseen.

Palvelut tarvitsevat rahoittajansa. Turku tarvitsee työtä ja investointeja. Turun on luotava kasvun edellytyksiä yritysten tehdä ja työllistää.

Turun SDP on sillanrakentaja, joka ei hyppää katsomoon vastustamaan kaikkea. Me laitamme itsemme likoon, jotta saamme ongelmat ratkaistua yhdessä. Tule mukaan.

Aiheesta lisää kunnallisvaaliohjelmassamme täällä.

Tule mukaan vaikuttamistyöhön! Keväällä 2021 on kunnallisvaalit.

Liittymisohjeet puolueeseen täällä.