Eduskuntavaaliehdokas Maaret Laakso puolustaa palkansaajien oikeuksia

Julkaistu: 27.03.2023

Reilu työelämä, jossa jaksetaan ja palkalla tullaan toimeen

Maaret Laakso on 65-vuotias pitkäaikainen vasta eläköitynyt JHL:n aluepäällikkö, jolta löytyy runsaasti kokemusta ja näkemystä työelämän saralta. Mitä ajatuksia reilu työelämä herättää hänessä? 

- Monilla aloilla on huutava työvoimapula. Työntekijöiden ja työnantajan yhteinen etu olisi saada riittävästi henkilökuntaa, ettei työssä olevat väsy ja sairastu tai lähde muualle töihin. Ilman riittävää henkilökuntaa on aika mahdotonta tuottaa sitä, mitä varten toimintaa pyöritetään. Reilu työelämä on myös sitä, että työstä saa palkkaa, jolla voi tulla toimeen ja työhön sovelletaan työehtosopimusten ja työlainsäädännön määräyksiä – niitä ei rikota, Maaret kertoo.  

Maaret Laakso haluaa, että reilussa työelämässä työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työoloihinsa ja työnantajalla on aito halu kehittää niitä sekä työntekijöidensä osaamista.  

- Työssäjaksaminen ja tuottavuus edellyttävät osaamista ja sen täydentäminen tulee mahdollistaa myös työsuhteen aikana reilusti kaikille, ei vain harvoille ja valituille. Reilussa työelämässä ei pidetä työntekijää tahtomattaan osa- tai määräaikaisena vuosikausia. Kokoaikainen ja vakituinen työ luo paremmat edellytykset pärjätä palkalla ja järjestää elämää eteenpäin. Tällöin työntekijän on myös helpompi sitoutua työhönsä. Moni työnantaja kaipaa lisää paikallista sopimista ja osa yleissitovista työehtosopimuksista luopumistakin, Maaret avaa työmarkkinakentän ongelmakohtia. 

Työehtosopimus on tae reilusta kohtelusta 

Maaret muistuttaa, että työehtosopimukset ovat työelämän pelisääntöjä, joilla määritellään työsuhteen vähimmäisehdot. Ne ovat luotu työntekijän turvaksi ja reilun työelämän takeeksi. Paikallista sopimista ne eivät Maaretin mukaan estä. 

Maaret puhuu myös kannustinloukuista, jotka muodostavat esteitä ottaa työtä vastaan.  

- Väitetään, että nykytasoinen sosiaaliturva ei kannusta ottamaan työtä vastaan. Siksi haluttaisiin leikata näitä. Pitääkö tätä kuitenkin miettiä uudella tapaa – onko sittenkin niin, että palkat ovat liian matalat? Jos palkalla ei tule toimeen, ei vika ehkä olekaan korkeassa sosiaaliturvassa, vaan liian matalissa palkoissa. Voisiko asia ollakin näin?, Maaret kiteyttää. 

 

Maaret Laakso, numerolla 170

Nettisivut: https://maaret-laakso.webnode.fi/