Eduskuntavaaliehdokas Mari Lahti haluaa asettaa koulutuksen ja tutkimuksen resurssit etusijalle

Julkaistu: 27.03.2023

Näin turvataan laadukas tiede ja korkeakoulutus 

Mari Lahti on turkulainen yliopettaja, terveystieteiden tohtori, terveystaloustieteen opiskelija. Hän mielestään nykypäivän nopeasti kehittyvässä maailmassa korkea-asteen koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpää. 

- Suomessa on poikkeuksellisen paljon maailman mittapuulla laadukkaita korkeakouluja maan kokoon nähden. Korkeakoulutus Suomessa on edelleen suhteellisen tasa-arvoista ja sen piiriin on mahdollista päästä lähes lähtökohdista riippumatta. Tämä meidän tulee varmistaa myös tulevaisuudessa, Lahti toteaa. Lahden mielestä korkeakoulujen roolia demokratian ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä ei voi liioitella.  

- Yliopistot tarjoavat foorumin kriittiselle ajattelulle, mielipiteiden moninaisuudelle ja avoimelle vuoropuhelulle, jotka ovat olennainen osa demokratiaa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kouluttavat tulevaisuuden johtajia, ajattelijoita ja ongelmanratkaisijoita, Lahti kertoo ja korostaa korkeakoulusektorin merkitystä hyvinvointivaltion rakentamisessa. 

Korkeakoulujen rahoitusta on lisätty 

Lahti näkee talouskasvun kannalta välttämättömänä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Korkeakouluissa tehty tutkimus on johtanut läpimurtoihin niin lääketieteessä, teknologiassa ja monilla muilla aloilla, luoden samalla tulevaisuuden innovaatioita ja työtä. 

- Koulutuksen ja tutkimuksen resurssit on asetettava etusijalle, jotta yliopistot ja korkeakoulut voivat hoitaa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää tulevaisuudessa. Marinin hallitus on lisännyt yliopistojen pysyvää rahoitusta 40 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 lähtien. Tavoitteena tulee olla riittävän rahoituksen varmistaminen, akateeminen vapaus, tutkimuksen monimuotoisuus sekä osallisuuden edistäminen, Lahti kertoo. 

- Tarvitaan politiikkaa, joka tunnistaa tutkimuksen ja innovaatioiden arvon ja kannustaa myös yrityksiä investoimaan niihin. Lopuksi ehdotan, että palautetaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksi, vahvistetaan tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuuria sekä nostetaan Suomen TKI-panostukset 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, Lahti lisää. 

 

Mari Lahti, numerolla 171

Nettisivut: https://marilahti.fi/