Mari-Elina Koivusalo: Hallituksen politiikka on vastuullista

Julkaistu: 26.10.2021

Mari-Elina Koivusalo

Kokoomuksen apulaispormestari ja Varsinais-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja Ville Valkonen kritisoi hallituksen talouspolitiikkaa kovin sanankääntein (TS 19.10). Valkosen värikkäissä kielikuvissa ei kuitenkaan ollut valtavasti totuuspohjaa, vaan enemmän värittynyttä ideologiaa. 

Tosiasiassa nykyinen hallitus on hoitanut erittäin hyvin taloutta ja samalla tehnyt vastuullista, nykyiset ja tulevat sukupolvet huomioon ottavaa politiikkaa. Koronakriisistä on selvitty vähin vaurioin siksi, että hallitus on voimakkaasti tukenut yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja. Konkurssiaaltoa tai massatyöttömyyttä ei ole nähty. Suomen talous sukelsi kriisin aikana huomattavasti verrokkimaita vähemmän. Siksi BKT:n kasvu ei ole meillä nyt niin jyrkkää kuin muualla. Tosiasiassa Suomen talous on kuitenkin palautunut koronakriisistä muita euromaita nopeammin. Pysyviä menoja koronakriisin hoidosta ja elvyttävästä talouspolitiikasta ei ole tullut – niitä syntyy vain, jos nyt emme hoida kriisiä kerralla ja kunnolla. 

Valkonen on huolissaan valtion velkaantumisesta, joka jatkuu myös ensi vuonna. Kannattaa kuitenkin muistaa, että voimakkaan talouskasvun myötä velkasuhde taittunee laskuun jo ensi vuonna. Lisäksi velanotto puolittuu kuluvaan vuoteen verrattuna. Ensi vuoden velkamäärää kauhistellessaan Valkonen unohtaa myös summaa kasvattavan lähes miljardin euron potin, joka johtuu hyvinvointialueiden rahoituserän aikaistamisesta. Samainen summa vähentää vastaavasti vuoden 2023 menoja. 

Elvyttävä talouspolitiikka on ensi vuonnakin perusteltua, jotta koronakriisi saadaan kunnolla jälkihoidettua. Myös OECD on varoittanut elvytyksen liian aikaisesta lopettamisesta. Esimerkiksi oppimis- ja hyvinvointivelka on kuitattava nyt – muuten maksamme niistä tulevaisuudessa isojen korkojen kera.  

Työllisyyden osalta Suomessa oli elokuussa yli 100 000 ihmistä työssä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyystavoitteet ollaan saavuttamassa ja työllisyystoimia on tehty ja tehdään runsaasti; esimerkkeinä oppivelvollisuusiän nosto, pohjoismainen työvoimapalvelumalli, palkkatuen uudistus ja vaikkapa varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Kokoomus unohtaa usein tällaiset hyvät työllisyyttä edistävät keinot, kun mielessä ovat vain työttömyysturvan tai sosiaaliturvan leikkaukset. 

Parhaiten Suomi menestyy tulevaisuudessa, kun panostamme osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Siihen, että ihmiset selviytyvät koronakriisistä eikä hoito- tai oppimisvelkaa jää maksettavaksi pitkälle tulevaisuuteen. Siellä kun odottaa ratkaisuaan myös huoltosuhteeseen, väestön ikääntymiseen ja ilmastokriisiin liittyviä ongelmia. Näiden suhteen hallitus on toiminut hyvinkin linjakkaasti ja vastuullisesti. 

 

Mari-Elina Koivusalo

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

 

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 26.10.2021.