Aluevaalien ehdokasesittelyssä Katre Saaremäel

Julkaistu: 25.11.2021

Katre Saaremäel

Hei! Olen 40-vuotias työllistämisen ja kuntoutuksen ammattilainen ja SDP:n ehdokkaana tammikuun aluevaaleissa.

Tällä hetkellä toimin osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia kehittävänä työkykykoordinaattorina Varsinais-Suomen TE-toimistossa, jossa 12-vuotisen urani aikana olen ehtinyt tehdä monipuolisesti työtä niin vaikeammin työllistyvien kuin suoraan työmarkkinoille valmiiden työnhakijoiden hyväksi. Erityinen vahvuuteni on monialainen yhteistyö kuntien ja sosiaalitoimen kanssa, joten ymmärrykseni Varsinais-Suomen alueen kuntien tarpeista, toimintatavoista ja haasteista on laaja.

Valmistuin myös äskettäin kuntoutuksen ohjaajaksi ja opiskelen parhaillaan sosiaali- ja terveysalan johtamista ja kehittämistä. Lisäksi olen toiminut erilaisissa vapaaehtoistehtävissä varsinkin nuorten parissa, jotka ovat sydäntäni erityisen lähellä – olenhan kahden lapsen äiti.

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on maakunnalliset hyvinvointialueet rakentamalla tarjota yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Mielestäni uudistuksella on kaikki edellytykset onnistua, mikäli hyvinvointialueiden johto koostuu monipuolisesti eri alojen ammattilaisista, jotka kykenevät hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja panostavat henkilökunnan hyvinvointiin, sillä hyvinvoivat työntekijät mahdollistavat parhaan palvelun kuntalaisille.

Pidän tärkeänä, että alan työntekijät toimivat mielekkäissä, koulutuksensa mukaisissa tehtävissä. Tällä hetkellä monen ammattilaisen työnkuvaan kuuluu tehtäviä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan ja voisivat olla avustavien työntekijöiden harteilla.

Olemassa olevan henkilökunnan tehtävät tulisikin tarkistaa ja priorisoida, jolloin ammattilainen voisi keskittyä koulutuksensa mukaiseen työhön ja sen ulkopuolelle kuuluvat tehtävät taas avata työmahdollisuuksia muille, esimerkiksi nuorille. Tässä voisi olla osittainen helpotus terveydenhuollon resurssipulaan, millä taas on suora vaikutus siihen, että kuntalaiset pääsevät hoitoon ajallaan.

Haluan siis tehdä työtä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työhyvinvoinnin eteen ja tarttua myös nuorten ja ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseen sekä kuntalaisten oikea-aikaiseen hoitoon pääsemiseen asuinpaikkakunnasta tai varallisuudesta riippumatta.

Olen valmis antamaan laaja-alaisen ammatillisen osaamiseni siihen, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta saadaan aikaan toimiva kokonaisuus. Haluan ratkaisukeskeisenä työllistämisen ja kuntoutuksen ammattilaisena olla mukana päättämässä, miten pidetään huolta henkilökunnan hyvinvoinnista ja saadaan lisäresursseja tärkeään työhön.

Katre Saaremäel