Aluevaalien ehdokasesittelyssä Nina Kallio

Julkaistu: 13.01.2022

Nina Kallio

Olen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen Turusta. Olen toiminut yli 20 vuotta tehohoidossa ja niistä kymmenisen vuotta esimiehenä. Toimin juuri nyt vastasyntyneiden teho-osaston osastonhoitajana. Olen työskennellyt aiemmin useita vuosia ulkomailla, joten kokemusta erilaisista terveyspalvelujärjestelmistä on. Toimin myös Turun kuntapolitiikassa, kaupunkiympäristölautakunnassa. Toimin myös kolmannen sektorin yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana, joka tarjoaa asuinkoti- sekä ympärivuorokautista hoivapalvelua muistisairaille henkilöille.

Perheeseeni kuuluu lukioikäinen tytär ja beagle Tilda.

Aluevaaleissa minulle on erityisen tärkeää seuraavat asiat;

  1. Ihmisen hakeutuessa sosiaali- tai terveyspalveluihin pitää hänelle antaa palveluneuvontaa. Ihmiset ovat elämän kriisitilanteissa usein osittain toimintakyvyttömiä ja siksi on tärkeää, että kaikki tarpeet otetaan huomioon.
  2. Palvelut järjestetään moniammatillisesti. Henkilöt, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluja tämä on erityisen tärkeää.
  3. Palveluohjaus on julkisella sektorilla, joka arvioi viimekädessä palvelutarpeen.
  4. Yritykset, yhteisöt ja yhdistykset voivat toimia osana palvelujärjestelmää.
  5. Pelastusalalle luodaan yhteiset pelisäännöt, jolloin myös VPK, joka on tärkeä yhteiskuntakasvattaja voi myös osallistua palveluiden tarjoamiseen.
  6. Kehitetään digitaalisia ja kohtaamispalveluja, ihmisiä voidaan kuljettaa hoidettavaksi, taikka paikkakunnalle mennään suunnitellusti hoidontarpeen arvioinnin jälkeen.
  7. Koulujen tukihenkilöstön tulee olla osa hyvinvointialueiden palveluverkkoa.
  8. Palveluita käytetään tehokkaasti ja laajasti.

Nina Kallio

Juttusarjassa esitellään SDP:n turkulaisia aluevaaliehdokkaita.