Aluevaalien ehdokasesittelyssä Vuokko Puljujärvi

Julkaistu: 14.01.2022

Vuokko Puljujärvi

Olen 52-vuotias, Lapissa syntynyt vanhempieni esikoinen, jolla on vahva huolehtimisen ja välittämisen ote asioihin sekä tilanteisiin. Pitkä työ- ja elämänkokemus ovat tuoneet laaja-alaista näkökulmaa päätöksentekoon, yhteiskunnallisiin sekä työhyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Työskentelen ammattiliitto JHL:n aluetoiminnan asiantuntijana, edunvalvonnan ja järjestötyön parissa. Työehtosopimuksiin ja työsuojeluun liittyvät asiat ovat työarkeani. Ensimmäinen ammattini oli sosiaalialalta kodinhoitaja, tein töitä kotihoidossa. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (amk) ja olen opiskellut aikuisena työnohjaaksi. Minulla on aikuinen tytär ja asun kahden koirani kanssa. Vapaa-ajalla liikun terveyttä edistäen luonnossa ja luen. Voimaannun Lapin mökillä, rauhallisuudessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat suuri ja moninainen kenttä, josta haluan nostaa nämä kolme näkökulmaa esille, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen tavalla, jos toisella.

Sosiaalipalvelut ovat perusta meille kaikille, jossakin vaiheessa elämää

Sosiaalipalvelujen paletti on moninainen eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa. Se on tukea ja turvaa tarvittaessa oikea-aikaisesti. Kyse voi olla sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai poistavasta asiantuntijatyöstä. Iäkkäille palveluista tutuimmat ovat useimmiten koti- tai laitoshoito. Lasten hyvinvoinnin tukemista tarjotaan mm. perhetyöllä ja huoltajuusasioissa. Päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalvelut ovat iästä riippumattomia. Julkisen rinnalla tarvitaan yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä täydentämään palveluita.

Yhdenvertaiset palvelut sujuvin palveluketjuin luovat laadun

Yhdenvertaisuus on samanarvoisuutta. Tukea ja turvaa hoivan- sekä hoidon muodossa inhimillisesti ja oikea-aikaisesti. Hoitotakuun (7 päivää) toteutuminen on yhdenvertaisuutta. Palveluketjut tulevat moninaisten ammattilaisten avulla mm. puhtauspalvelut, välinehuolto ja ruokapalvelut ovat osa kokonaisuutta tuottaen turvallisen ja laadukkaan lopputuloksen ja palvelujen saatavuuden. Lähipalveluita, joiden saavutettavuus otetaan huomioon. Pelastuspalvelut ovat osa kokonaisuutta, turvallisuudesta ei voi tinkiä eikä tämä sektori voi jäädä kokonaisuudessa jalkoihin.

Hyvä työpaikka huolehtii työolosuhteista ja henkilöstöstään

Sote- ja pelastusalalla on työvoimapulaa, alojen houkuttelevuutta sekä pito- ja vetovoimatekijöitä tulee kehittää. Turvallinen ja terveellinen työpaikka edellyttää työolosuhteiden kehittämistä. Se vaatii aikaa johtamiseen sekä yhteistoimintaan henkilöstön kanssa. Poliittisilta päättäjiltä tarvitaan strategista työkyky- ja työhyvinvointijohtamista. Hyvä työpaikka on kilpailuvaltti, jossa henkilöstö on aidosti voimavara.

Löydät tietoja ja kirjoituksia osoitteesta www.vpuljujarvi.fi.

Vuokko Puljujärvi

Juttusarjassa esitellään SDP:n turkulaisia aluevaaliehdokkaita.