Eloranta: Ministeri Mattila pesee kätensä Kelan kuntoutuksen kilpailutuksessa

Julkaistu: 09.11.2018

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila näyttää pesevän kätensä Kelan kuntoutuksen kilpailutuksessa. Vastauksessaan kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) kirjalliseen kysymykseen Mattila antaa ymmärtää, että Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole toimivaltaa ohjata Kansaneläkelaitosta kuntoutuspalvelujen järjestämisessä eikä puuttua Kansaneläkelaitoksen toimintaan säädösten toimeenpanossa. Kuitenkin samaisessa vastauksessa ministeri Mattila mainitsee, että Kansaneläkelaitoksen on noudatettava kuntoutuspalvelujen hankinnoissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia

- Jos hankintalaki mahdollistaa tässä mittaluokassa palvelujen heikkenemisen, niin eikö olisi syytä muuttaa lakia niin, että riittävä kuntoutuksen tasoa pystytään ylläpitämään? Tässä asiassa ministeri Mattila on avaintekijä, Eloranta linjaa.

Viime aikoina on yhä enemmän alettu käydä keskustelua kuntoutuspalveluiden laadun ja asiantuntijuuden vähenevästä roolista Kelan kuntoutuksen hankinnoissa.

Kelan kilpailutuskriteerien muuttuminen hintaa painottaviksi on koskenut erityisen kipeästi kuntoutusta tarvitsevia lapsia. Terapeutin vaihtuminen voi olla haitallista, sillä lapset saattavat olla muutoksen edessä hauraita. Tämä korostuu esimerkiksi psykoterapiassa, jossa hoito perustuu luottamuksellisuuteen ja jatkuvuuteen.

- On myös suuri ongelma, että kilpailutuksen myötä Kelan listalle voi päästä myös ilman mittavaa erityisosaamista lasten parissa, Eloranta kertoo.

Varsinais-Suomessa puhuttaa etenkin Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen tilanne. Keskuksen asiantuntijuutta ja laatua on kehitetty vuosikausien työllä mm. erilaisen hankerahoituksen turvin. Kuntoutuksen nyt siirtyessä pois sieltä hukataan samalla sitä osaamispääomaa mitä yhteiskunnan tuella on saatu vuosien kuluessa aikaan.

Korkeasta laadustaan huolimatta keskus hävisi kilpailutuksen yhden prosentin hintaerolla menettäen suuren osan kuntoutusvuorokausistaan. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on kuntouttanut kahden viime vuoden aikana 1046 henkilöä, kun esimerkiksi eräs sopimuksen saaneista palveluntarjoajista on vastaavasti kuntouttanut vain 24 henkilöä. Maskussa kuntoutuksen tekee oma henkilökunta, kun taas kilpailutuksen voittanut taho käyttää paljon alihankkijoita.

- Kilpailuttamisessa tulee antaa voimakkaasti painoarvoa laadulle ja osaamiselle, jotta kuntoutus on oikeasti myös vaikuttavaa. Lainsäädännön tulisi ottaa nämä seikat paremmin huomioon, Eloranta painottaa.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Lisätietoja:

Eeva-Johanna Eloranta
050 523 2309