Hoitojonot purkuun, hyvinvointi- ja oppimisvajeet paikkaukseen – SDP:n keskeiset tavoitteet näkyvät pormestarin talousarvioesityksessä

Julkaistu: 05.11.2021

Taru Pätäri

Turun SDP hyväksyy pormestarin ensi vuoden talousarvioesityksen. Valtuustoryhmä käsitteli esitystä kokouksessaan perjantaina 5. marraskuuta. 

– Ryhmä hyväksyi tämän neuvotteluesityksen, vaikka paljon keskustelua käytiinkin. Olemme tyytyväisiä siihen, että esityksessä satsataan hoitojonojen purkuun ja turkulaisten hyvinvointiin, kertoo SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Taru Pätäri.

Turun SDP asetti talousarvioneuvotteluille useita tavoitteita, jotka tulivat näkyväksi esitykseen. Jatkossa Turun SDP toivoo kuitenkin talousarvioprosessia kehitettävän niin, jotta kaikilla on paremmat mahdollisuudet perehtyä huolellisesti esitykseen. Pätärin mukaan tämä herätti ryhmässä paljon keskustelua.

 

Turun SDP:lle keskeistä näissä neuvotteluissa on ollut saada nopeita toimia kriisiytyneen hoitoon pääsyn parantamiseksi. 

– Tähän budjetissa nyt panostetaan, osoittamalla hyvinvoinnin palvelukokonaisuudelle tavoitteemme mukaisesti lisämäärärahoja hoitojonojen purkuun ja omalääkäri-järjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi lääkäreille asetetaan väestövastuu, Pätäri iloitsee.

Ryhmässä huolta ovat kasvatuksen ja opetuksen alueella herättäneet varhaiskasvatuslain muutokset ja sitä kautta pätevän henkilöstön riittävyys. Talousarvioneuvotteluissa kirjattiin, että vuoden 2022 aikana tehdään suunnitelma siitä, miten Turku vastaa uuden lain edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyyksien muutoksiin. Lisäksi panostamme koronan aiheuttamien hyvinvointi- ja oppimisvajeiden paikkaamiseen.

Ryhmä on myös tyytyväinen siihen, että Lausteen alueen kehittämisessä ja Karhunaukion koulun tarveselvityksessä tulee huomioida Skanssin monitoimitalon suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi iloitsemme siitä, että samalla selvitetään Lausteen lähipalveluiden muu kokonaisuus.

 

SDP:n tavoitteena olleet kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet tulevat talousarvion myötä huomioiduksi. 

– Näin turvataan suotuisaa kaupunki- ja väestökehitystä sekä hankkeiden sujuvaa eteenpäin menoa, Pätäri toteaa.

Lisäksi SDP on vaatinut, että Taito-kampus tulee toteuttaa ilman viivytyksiä ja samalla tulee huolehtia niin sanotun Kupittaan kannen toteutumisen turvaamisesta. Tätä edistää se, että hankesuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2022 aikana.

SDP on lisäksi esittänyt Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan kiirehtimistä niin, että hanke lisätään jo tämän valtuustokauden investointilistalle.

Talousarvion rinnalla tullaan kuljettamaan mukana jo edellisellä kaudella kirjattua sopeuttamisohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Näin luodaan kestävää kaupunkikehitystä ja hyvinvointia.