Kasvatus- ja opetuslautakunnan sd-ryhmä: Selvityspyyntö palvelu- ja hoitovajeesta kouluterveydenhuollon palveluissa

Julkaistu: 29.01.2022

Miika Tiainen, Piia Elo, Johanna Forss-Lähdesmäki

Selvityspyyntö koronan aiheuttamasta palvelu- ja hoitovajeesta kouluterveydenhuollon palveluissa

Koronapandemia on vaikuttanut laajasti väestön terveyteen ja palvelujen saantiin, kun erilaisia rajoitustoimia on jouduttu ottamaan käyttöön ja myös terveydenhuollon henkilöstöä on ollut poissa työvoimasta sairastelun ja karanteenien vuoksi. Lasten ja nuorten osalta koronapandemia on kasvattanut etenkin yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveyden ongelmia. Koronan vaikutukset ovat heijastuneet myös kouluterveydenhuollon palveluihin ja palvelutarpeeseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan sd-ryhmä pyytääkin viranhaltijoita selvittämään ja tuomaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle raportin siitä, missä määrin koronapandemia on aiheuttanut kouluterveydenhuollon palveluihin jonoa, palvelupuutteita sekä suoranaista hoitovajeen kertymistä. Pyydämme myös selvittämään, mitä toimenpiteitä hoitovajeen umpeen kuromiseksi kouluterveydenhuollosta tulisi nyt tehdä.

Turussa 26.1.2022

Miika Tiainen

Piia Elo

Johanna Forss-Lähdesmäki