Sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä: Aloite hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa työskentelevien työntekijöiden hälytysrahan korottamisesta 100 euroon

Julkaistu: 04.02.2022

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus kärsii massiivisesta työntekijäpulasta. Pula työntekijöistä aiheuttaa henkilöstölle paineita tehdä ylitöitä. Henkilöstö on tuonut ilmi useasta eri palvelukokonaisuudesta uupumusta ja tyytymättömyyttä rahalliseen korvaukseen työstään ja joustamisestaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä vaatiikin, että hälytysraha nostetaan 100 euroon. Henkilöstökustannukset näyttivät 2021 alittavan talousarvion. Näin ollen on perusteltua osoittaa kiitosta työntekijöille, jotka ovat koko korona-ajan ja sitä ennenkin antanut kaikkensa laadukkaiden palveluiden toteuttamiseksi.

Turussa 30.1.2022

Viivu Seila

Minttu Ojanen

Timo Nurmio

Maria Kumpuoja