Sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä: Aloite koskien sairaalapalveluiden täysimääräistä käyttöönottoa

Julkaistu: 11.08.2022

Aloite koskien sairaalapalveluiden täysimääräistä käyttöönottoa 

Mediassa kesän aikana esiintyneiden tietojen mukaan Tyksin päivystyksessä jatkohoitoon ohjattuja potilaita on jouduttu makuuttamaan useiden päivien, jopa viikon ajan, odottamassa jatkohoitoon pääsyä, koska Varsinais-Suomessa ei ole jatkohoitopaikkoja tarpeeksi. 

Myös Turun kaupunki on sopeuttamisohjelman mukaisesti vähentänyt sairaalapalveluiden osastoilta 50 sairaansijaa. Lisäksi geriatrian osastoja on jouduttu sulkemaan määräaikaisesti lääkärivajeen vuoksi ja yksi osasto on edelleen suljettuna. Lisäksi tilapäishoitoa on supistettu kesän ajaksi. 

Koska potilaiden makuuttaminen epätarkoituksenmukaisilla paikoilla on paitsi epäinhimillistä, myös taloudellisesti kestämätöntä, edellytämme, että viranhaltijat ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin, joilla jatkohoitopaikat saadaan takaisin täysimääräiseen käyttöön. 

Turussa 9.8.2022 

Lautakunnan sd-ryhmä, 

Minttu Ojanen 

Timo Nurmio 

Viivu Seila 

Maria Kumpuoja