Sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä: Aloite kouluterveydenhuollon, kotihoidon, neuvolapalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä henkilöstön tilan korjaamiseksi

Julkaistu: 03.02.2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiltä on syksyn mittaan tullut useita huolestuneita yhteydenottoja lautakunnan jäsenille. He ovat ilmaisseet huolensa resurssien vähyydestä, palveluiden laadusta ja kuntalaisten turvallisuudesta toivoen, että tilanteeseen reagoitaisiin välittömästi. Viestit ovat selvityspyynnön liitteenä (Liite 1 kotihoidon adressi, Liite 2 & 3 terveysasemien tilasta tulleet sähköpostit, Liite 5 Lakkatien erityislastenkodin lähettämä sähköpostiviesti ja Liite 4 lastensuojelun sijaishuollosta tullut sähköposti). Viesteistä päätellen yksiköiden työntekijät kokevat olevansa selkeästi epätoivoisessa tilanteessa. Siksi aloitteen allekirjoittaneet vaativat, että yhteydessä olleet tahot saavat aloitteen oheen julkisen vastauksen heidän ilmi tuomiin epäkohtiin.

Pyydämme aloittamaan erityisiä toimenpiteitä kriisiytyneiden palveluiden korjaamiseksi. Henkilöstön ”saatavuusongelmien” tai koronan aiheuttamien haasteiden toteaminen ei ole riittävä peruste olla aloittamatta vaikuttavia toimenpiteitä.

Alla on listattu toimenpiteet, joita esitämme tilanteen korjaamiseksi.

  • Vakinaistetaan pitkäaikaisesti määräaikaisella sopimuksella työskentelevät
  • Hyödynnetään paremmin oppisopimuskoulutusta
  • Kokeillaan vakanssittomuutta tai muuta joustavaa tapaa palkata ihmisiä vakinaisiin työsuhteisiin tarpeen mukaan
  • Harmonisoidaan palkat vuoden 2022 aikana naapurikuntien ja kuntayhtymien tasolle
  • Psykososiaalista kuormitusta vähennetään Mäntymäen ja Keskustan ta:lla

Nyt on aika myöntää, ettei hyssyttely auta ja otettava tosissaan henkilöstön esille tuomat epäkohdat. Me emme voi siirtää palveluita tässä kunnossa hyvinvointialueelle.

 

Turussa 2.2.2022

Lautakunnan sd-ryhmä

Viivu Seila

Minttu Ojanen

Timo Nurmio

Maria Kumpuoja