Turun SDP: Kaupungin kiinteistöt saatava kuntoon

Julkaistu: 01.04.2022

Turun SDP edustajisto
1.4.2022
kannanotto

 

Turun kaupungin omistamat kiinteistöt; koulut, päiväkodit, terveysasemat ja toimistot kärsivät suuresta korjausvelasta. Korjaus- ja ylläpitosuunnitelma on hajanainen. Siksi kokonaiskuvaa ei ole, eikä investointitarvetta ole määritelty.

Korjausinvestointien määrärahaa tulee kasvattaa. Ylläpidon tulee olla ensisijaisesti kaupungin omaa toimintaa. Mahdollisen ulkopuolisen palveluhankinnan ensisijainen kriteeri tulee olla laatu.  

Turun SDP vaatii Turun kaupunkia tekemään kaupungin yhteiseen rakennettuun omaisuuteen kohdistuvan arviointi-, ylläpito- ja korjausohjelman pikaisesti, jotta nyt yllättäen tulevat käyttökiellot voidaan ennakoida paremmin. Tällöin vältyttäisiin turhilta korvaavien tilojen käyttö- ja vuokrakustannuksilta, jotka entisestään rasittavat kaupungin taloutta. Kaupungin tulee hankkia omat siirrettävät väistötilaelementit.

 

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestön edustajisto hyväksyi em. kannanoton kevätkokouksessaan 31.3.2022.

Lisätiedot: puheenjohtaja Mika Maaskola 0405591423