Vihdoin Turun kaupunki ryhtyy toimiin sote-alan työntekijöiden houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi

Julkaistu: 18.05.2022

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä on koko kautensa kantanut huolta työntekijöiden jaksamisesta, venymisestä ja sitoutumisesta. Ryhmä on lähes jokaisessa lautakunnan kokouksessa tuonut esille, ettei palkkaus ole ollut linjassa suhteessa työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen. Tämä on johtanut rekrytointivaikeuksiin ja henkilöstövajeeseen, jotka uhkaavat vakavasti turkulaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua. 

Sd-lautakuntaryhmä on tehnyt useita aloitteita ja muutosesityksiä työntekijöiden aseman parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Ryhmä on esittänyt mm. pitkäaikaisten määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamista, oppisopimuskoulutuksen parempaa hyödyntämistä, työn joustavuuden lisäämistä, kotihoidon henkilöstön sosiaalitilojen kohentamista, hälytysrahan nostamista ja työntekijöiden osallistamista kehittämistyöhön. Lisäksi esimerkiksi terveysasemien kriisin ratkaisemiseksi on esitetty henkilöstön rekrytointilisää ja palkitsemista sekä vanhusten kesäajan palveluiden turvaamiseksi määräaikaisia palkkojen korotuksia.

Vihdoin lautakunnalle esitetään 18.5. kokouksessa, että Turussa otetaan käyttöön sitoutumispalkkio, jonka avulla pyritään sitouttamaan työntekijät pysymään Turun kaupungin palveluksessa. Sd-lautakuntaryhmä pitää palkkiota tässä kohtaa oikeansuuntaisena toimenpiteenä. 

Vuoden vaihteen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle eri kuntien sote-henkilöstön palkkojen harmonisointia tulee kiirehtiä. On huolehdittava, että turkulaisten saavat tarvitsemansa sote-palvelut. 

Sosialidemokraattien sote-lautakuntaryhmä

Viivu Seila

Minttu Ojanen

Timo Nurmio

Maria Kumpuvuori (varajäsen)

Jasmin Tuominen (varajäsen)