Valtuustoaloite: Eläkeläisten ja työttömien kuntosalivuorot maksuttomiksi

Julkaistu: 16.02.2022

Timo Nurmio

Valtuustoaloite eläkeläisten ja työttömien kuntosalivuorojen saamiseksi maksuttomaksi

Ikääntyneiden ja työttömien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää monin eri tavoin. Yksi tärkeä toiminto on säännöllinen liikunta.

Kävely, voimistelu, erilaiset pelit ja ulkoilu edistävät kykyä selviytyä arjesta ja vähentävät terveysriskiä.

Hyvä lihaskunto säilyy ja sitä ylläpidetään mm. säännöllisillä kuntosalikäynneillä.

Turun kaupungilla on arkisin päiväsaikaan käyttämättömiä liikuntatiloja ja näiden käyttöastetta voidaan nostaa luovuttamalla tiloja eläkeläisjärjestöjen käyttöön. Järjestöiltä löytyy ohjaajia ja kaupungilta saadulla tuella luodaan uusia toimintatapoja ikäihmisten ja työttömien hyvinvoinnin edistämiseksi ja elämänlaadun nostamiseksi.

Tilojen maksuttomuus lisäisi käyttöastetta, alentaisi osallistumiskynnystä, ehkäisisi yksinäisyyttä ja loisi sosiaalisia suhteita. Osallisten määrä kasvaisi ja elämänlaatu kohentuisi.

Ehdotan, että selvitetään tilat ja niiden mahdollisuutta saada järjestöjen käyttöön korvauksetta.

Pyynnön aloitteen tekemiseen olen saanut seuraavilta Eläkkeensaajien Keskusliiton turkulaisilta yhdistyksiltä: Turun Eläkkeensaajat ry, Valtion Eläkkeensaajat VES-Turku ry, Itä-Turun Eläkkeensaajat, Runosmäen Eläkkeensaajat, Ikinuoret Eläkkeensaajat ry.

Turussa 14.2.2022

Timo Nurmio

kaupunginvaltuutettu