Taru Pätäri

Taru Pätäri: Sivistyskunta puoltaa erityisopetusta

Sote-palvelujen siirryttyä hyvinvointialueille tuli kasvatuksesta ja opetuksesta kuntien suurin toimiala. Kunnan rahoituksesta yli 60 prosenttia tulee kasvatuksen ja opetuksen sektorilta ja kun tähän lisätään vapaa sivistystyö, prosenttiosuus lähenee jo 70 prosenttia. Oppilashuolto, mikä mielletään kasvatuksen ja opetuksen palveluksi, on kuitenkin…
Lue lisää

Taru Pätäri: Pansio-Pernosta on tullut hoivakotien temmellyskenttä

Pansio-Pernon alueen arvoa ei nähdä siten kuten asukkaat sen kokevat, kritisoi Pätäri. Turun Sanomat uutisoi jo 28.1.2022 Pansio-Perno-asukkaiden huolen alueen kaavoituksesta ja lupakäytännöistä. Pormestariohjelmassa mainitaan tavoitteiksi segregaation poisto ja monimuotoinen kaupunkisuunnittelu eri asumismuotoineen. Pansio-Perno-alueella tämä ei nyt toteudu. Asukkaiden huoli…
Lue lisää

Taru Pätäri: Hallitus on hajottamassa elinikäisen oppimisen polkuja

Hallitus on romuttamassa pitkään rakennettua yhdenvertaista koulutusjärjestelmää. Suomen menestys nojaa koulutukseen ja sivistykseen. Sen perustana on maksuton ja kaikille tasavertainen koulutus sekä erilaiset opintopolut, jotka ovat mahdollistaneet elinikäisen oppimisen huomioiden ihmisten eri elämäntilanteet. Nykyinen hallitus on kuitenkin voimakkaasti romuttamassa tätä…
Lue lisää

Sdp:n valtuustoryhmä haluaa turvata lasten ja nuorten palvelut vuoden 2024 talousarviossa

Turku on sitoutunut pitkäjänteiseen ennaltaehkäisevään työhön lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sdp:n valtuustoryhmä katsookin, että tämän on toteuduttava myös vuoden 2024 talousarviossa. Koulutuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan palveluiden on SDP:n mielestä oltava erityissuojeluksessa, kun talouden tasapainotustoimia joudutaan tekemään. SDP on…
Lue lisää

Taru Pätäri: Hallituksen leikkaukset lisäävät lasten tukipalvelujen tarvetta

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa useita sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Leikkaukset kohdistuvat muun muassa työttömyysturvaan ja -etuuksiin, toimeentulo- sekä asumistukeen. Nämä leikkaukset kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Nämä leikkaukset kokonaisuutena lisäävät muun muassa lapsiperheköyhyyttä ja vaarantavat siten lasten kasvun ja kehityksen. Kun…
Lue lisää

Taru Pätäri: Katse kohti merellistä Turkua – Pansio-Pernon alueen arvo tulisi ymmärtää

Saimme viime viikolla lukea uutisen, että Turun asukasluku on ylittänyt 200 000 asukkaan rajan. Uutinen oli odotettu ja toivottu, sillä se kertoo positiivisista tulevaisuudenkuvista koko kaupunkikehitykselle sekä elinkeinoelämälle. Kun kaupunki saa lisää asukkaita, se tietää lisää verotuloja, kasvua ja toivottavasti myös…
Lue lisää