Aada Uhlgrén: Lastensuojelun jälkihuollosta leikkaaminen on virhe

Jälkihuolto turvaa nuorelle mahdollisuuden ponnistaa lastensuojelulaitoksesta yhteiskunnan jäseneksi.

Hallitusohjelma sisältää monilta osin lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka tulevat kustantamaan yhteiskunnalle enemmän kuin leikkaukset itsessään säästävät. Surullisimpia ovat lastensuojelun jälkihuoltoon kohdistuvat leikkaukset. Lapsuudessa huostaanotetun oikeutta jälkihuoltoon kavennetaan, kun jälkihuollon ikärajaa aiotaan laskea nykyisestä 25 vuodesta 23 vuoteen.

Huostaanotetut lapset ovat nuorina aikuisina kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa syrjäytyä, ja heille itsenäistyminen on haastavaa muun muassa heikompien tukiverkostojen takia. Jälkihuollon jatkuvuus kuitenkin turvaa nuorelle mahdollisuuden ponnistaa lastensuojelulaitoksesta yhteiskunnan jäseneksi.

Lapsena huostaanotetut ovat usein kokeneet elämässään todella raskaita asioita, kuten väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, perusoikeuksien rajaamista, rikollisuutta, turvattomuutta sekä päihdeongelmia. Kun nuoret täyttävät 18 vuotta ja muuttavat omilleen, ponnistus pärjätä itsekseen ottaa usein aikaa, eivätkä kaikki kykene siihen täysin koskaan.

Lapsena huostaanotetuille on turvattava oikeus pidempään jälkihuoltoon, jotta he saisivat mahdollisuuden parempaan aikuisuuteen. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä yhteiskunnasta.

Aada Uhlgrén

varajäsen (sd), Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Juttu julkaistu Helsingin Sanomissa 30.6.2023.

Juttu julkaistu Turun Sanomissa 9.7.2023.