Tutustu

Toiminnan kuvaus

Turun SDP tarjoaa monipuolista toimintaa eri ikäisille ja eri kiinnostuksen kohteista kiinnostuneille. Keskeinen yhdistävä tekijä on historiallinen arvomaailma: vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden ihanteet.

Turun SDP:ssä on noin nelisenkymmentä puolueosastoa, jotka kattavat eri asuinalueita ja palvelevat erityisesti ammattiyhdistysväkeä, akateemisia piirejä ja opiskelijoita.

Puolueosastot muodostavat Turun SDP:n kunnallisjärjestön, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää säännöllisesti kokoontuva edustajisto. Edustajisto vastaa kunnallisvaalien vaaliohjelmasta, valitsee luottamushenkilöt Turun lautakuntiin ja tekee keskeisimmät linjavedot. Hallitus vastaa käytännön toiminnasta ja valmistelee edustajiston kokoukset.

Voit tutustua puolueosastojen ja hallituksen toimijoihin yhteystietoja sisältävässä listassa.

Turun SDP tarjoaa poliittisen toiminnan lisäksi keskustelutilaisuuksia, ulkoilu- ja kulttuuritapahtumia, pienryhmätoimintaa ajankohtaisten asioiden ympärillä sekä vaalityön mahdollisuuksia.

Toimintamme tavoitteena on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja arjen turvallisuutta Turussa. Voit osallistua toimintaan omalla tavallasi – voit olla aktiivi, satunnainen kävijä tai maksaa vain jäsenmaksun. Sinä päätät.